(106) کد پستی در گوادلوپ

مشاهده لیست کد پستی در گوادلوپ
منطقه زمانیوقت آتلانتیک
جمعيت403750
کد پستی97001 CEDEX, 97002 CEDEX, 97003 CEDEX (103 بیشتر)
کسب و کارها در گوادلوپ8216
شهرها32
کد پستیشهرتعداد کد پستی
97001 CEDEX - 97086 CEDEX, 97142 - 97199 CEDEXپوئنت-ا-پیتر63
97100 - 97109 CEDEXباس-تر12
97175 CEDEX - 97186 CEDEXلزبیم14

نقشه تعاملی

(106) کد پستی در گوادلوپ

کد پستیشهرجمعيتمنطقه
97001 CEDEX
97002 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97003 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97004 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97005 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97006 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97007 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97008 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97009 CEDEX
97010 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97011 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97019 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97023 CEDEXباس-تر
97029 CEDEXباس-تر
97082 CEDEXپوتی بور
97084 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97085 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97086 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97100باس-تر108194.394‎ km²
97101 CEDEXباس-تر
97102 CEDEXباس-تر
97103 CEDEXباس-تر
97104 CEDEXباس-تر
97105 CEDEXباس-تر
97106 CEDEXباس-تر
97107 CEDEXباس-تر
97108 CEDEXباس-تر
97109 CEDEXباس-تر
97110پوئنت-ا-پیتر123532.746‎ km²
97111Morne-à-l’Eau1716468.5‎ km²
97112Grand-Bourg522855.8‎ km²
97113Gourbeyre851722.8‎ km²
97114Trois-Rivières842931.2‎ km²
97115Sainte-Rose21632123.6‎ km²
97116Pointe-Noire599159.6‎ km²
97117Port-Louis519244.4‎ km²
97118Saint-François1673260.9‎ km²
97119Vieux-Habitants758859.6‎ km²
97120Saint-Claude1086434.4‎ km²
97121Anse-Bertrand447564.1‎ km²
97122خلیج مئو3274446.8‎ km²
97123Baillif503424.2‎ km²
97125Bouillante696843.5‎ km²
97126Deshaies441531.4‎ km²
97127La Désirade136821.5‎ km²
97128Goyave1016260‎ km²
97129Lamentin1766265.4‎ km²
97130Capesterre-Belle-Eau18075102.9‎ km²
97131Petit-Canal830274.1‎ km²
97134Saint-Louis239357.5‎ km²
97136Terre-de-Bas7966.8‎ km²
97137Terre-de-Haut13925.9‎ km²
971395632370‎ km²
97140Capesterre-de-Marie-Galante320246.2‎ km²
97141Vieux-Fort13677.3‎ km²
97142
97150
97151 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97152 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97153 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97154 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97155 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97156 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97157 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97158 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97159 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97160لو مول2234183.5‎ km²
97161 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97162 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97163 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97164 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97165 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97166 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97167 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97168 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97169 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97170پوتی بور23836131.3‎ km²
97171 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97172 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97173 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97174 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97175 CEDEX
97176 CEDEX
97177 CEDEX
97178 CEDEX
97179 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97180سنتن، گوآدولوپ2519080.5‎ km²
97181 CEDEX
97182 CEDEX
97183 CEDEX
97184 CEDEX
97185 CEDEX
97186 CEDEX
97187 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97188 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97189 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97190لو گوسیه2638845.7‎ km²
97191 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97192 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97193 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97194 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97195 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97196 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97197 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97198 CEDEXپوئنت-ا-پیتر
97199 CEDEXپوئنت-ا-پیتر

گوادلوپ

گوادلوپ (گوادولوپ هم نوشته‌اند) (به فرانسوی: Guadeloupe) جزیره‌ای است در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب، جنوب مونتسرات و شمال دومینیکا، جزیره بخشی از کشور فرانسه‌است. کنفرانس سرنوشت‌ساز گوادولوپ در این جزیره انجام شد. از جزایرآنتی کوچک است.   ︎  گوادلوپ صفحه ویکی پدیا