(218) کد پستی در کوبا

مشاهده لیست کد پستی در کوبا
منطقه زمانیوقت کوبا
منطقه10,984‎ km²
جمعيت11.4 میلیون
تراکم جمعیت1039 / km²
کد پستی10100, 10200, 10400 (215 بیشتر)
کد تلفن21, 22, 23 (13 بیشتر)
کسب و کارها در کوبا9023
شهرها142
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
10100 - 19120La Habana18
20100 - 22400, 22900 - 24150استان پینار دل ریو10
22600 - 22800, 32200 - 32500, 33600 - 33800استان آرتمیسا10
32600 - 33000استان مایابکه8
40100 - 43300استان ماتانزاس14
50100 - 53310استان ویا کلارا12
55100 - 57700استان سیینفوئگوس7
60100 - 64200استان سانکتی اسپیریتوس9
65100 - 67900استان سیه‌گو ده آویلا10
70100 - 74680کاماگوی58
75100 - 77700استان لاس توناس10
80100 - 83310استان اولگین15
85100 - 88200استان گرانما13
90100 - 94310استان سانتیاگو د کوبا10
95100 - 99420استان گوانتانامو10

(218) کد پستی در کوبا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
10100هاواناLa Habana2163824
10200هاواناLa Habana2163824
10400هاواناLa Habana2163824
10500هاواناLa Habana2163824
10700Diez de OctubreLa Habana227293
10800Rancho BoyerosLa Habana
10900Arroyo NaranjoLa Habana210053
11000San Miguel del PadrónLa Habana159273
11100GuanabacoaLa Habana112964
11200ReglaLa Habana44431
11300هاواناLa Habana2163824
11500MarianaoLa Habana
14000CotorroLa Habana
17100La LisaLa Habana
19100هاوانای قدیمLa Habana95383
19120Habana del EsteLa Habana178041
20100پینار دل ریواستان پینار دل ریو186990
22200Mantuaاستان پینار دل ریو10797
22300Minas de Matahambreاستان پینار دل ریو34419
22400Viñalesاستان پینار دل ریو27129
22600Bahía Hondaاستان آرتمیسا19834
22700Candelariaاستان آرتمیسا12675
22800San Cristobalاستان آرتمیسا59579
22900Los Palaciosاستان پینار دل ریو25703
23000Consolación del Surاستان پینار دل ریو69857
23100San Luisاستان پینار دل ریو6690
23200San Juan y Martínezاستان پینار دل ریو
23300Guaneاستان پینار دل ریو16548
24150Sandinoاستان پینار دل ریو
25300ایسلا د لا خوبنتود
32100Arroyo NaranjoLa Habana210053
32200Guanajayاستان آرتمیسا25258
32300Caimitoاستان آرتمیسا
32400Bautaاستان آرتمیسا45768
32500San Antonio de los Bañosاستان آرتمیسا42724
32600Bejucalاستان مایابکه18123
32700San José de las Lajasاستان مایابکه54847
32800Jarucoاستان مایابکه20207
32900Santa Cruz del Norteاستان مایابکه18402
33000Madrugaاستان مایابکه33798
33100
33200هاواناLa Habana2163824
33300Melena del Sur
33400Batabanóاستان مایابکه13832
33500Quivicánاستان مایابکه12919
33600Güira de Melenaاستان آرتمیسا69879
33700الکویزاراستان آرتمیسا15275
33800Artemisaاستان آرتمیسا68073
33900Güinesاستان مایابکه68935
34340Melena del Sur
40100ماتانزاساستان ماتانزاس146733
42110Cárdenasاستان ماتانزاس98515
42200وارادرواستان ماتانزاس20000
42300Martíاستان ماتانزاس13439
42400Colónاستان ماتانزاس63882
42500Pericoاستان ماتانزاس24073
42600Jovellanosاستان ماتانزاس47164
42700Pedro Betancourtاستان ماتانزاس26761
42800استان ماتانزاس
42900Unión de Reyesاستان ماتانزاس33646
43000استان ماتانزاس
43100Jagüey Grandeاستان ماتانزاس54363
43200Calimeteاستان ماتانزاس23255
43300Los Arabosاستان ماتانزاس12504
50100سانتا کلارا (کوبا)استان ویا کلارا250512
52100Corralilloاستان ویا کلارا51881
52200Quemado de Güinesاستان ویا کلارا12736
52400Encrucijadaاستان ویا کلارا26155
52500Camajuaníاستان ویا کلارا
52610Caibariénاستان ویا کلارا39140
52700Remediosاستان ویا کلارا34108
52800Placetasاستان ویا کلارا55408
52900Cifuentesاستان ویا کلارا40142
53100Ranchueloاستان ویا کلارا43695
53200Manicaraguaاستان ویا کلارا41532
53310Sagua la Grandeاستان ویا کلارا62073
55100سیینفوئگوساستان سیینفوئگوس186644
57100اگوادا دو پاساجراساستان سیینفوئگوس23606
57200Cacocumاستان اولگین42623
57300Palmiraاستان سیینفوئگوس23078
57400Lajasاستان سیینفوئگوس
57500Crucesاستان سیینفوئگوس24906
57600Cumanayaguaاستان سیینفوئگوس38687
57700ابروس، کوبااستان سیینفوئگوس16711
60100سانکتی اسپیریتوساستان سانکتی اسپیریتوس127069
62100Yaguajayاستان سانکتی اسپیریتوس42218
62200Jatibonicoاستان سانکتی اسپیریتوس19644
62300Taguascoاستان سانکتی اسپیریتوس
62410Cabaiguánاستان سانکتی اسپیریتوس44515
62500Fomentoاستان سانکتی اسپیریتوس19991
62600ترینیداد، کوبااستان سانکتی اسپیریتوس60206
62700La Sierpeاستان سانکتی اسپیریتوس16937
64200استان سانکتی اسپیریتوس
65100Ciego de Ávilaاستان سیه‌گو ده آویلا142027
67100Chambasاستان سیه‌گو ده آویلا24114
67210Morónاستان سیه‌گو ده آویلا66060
67300Boliviaاستان سیه‌گو ده آویلا
67400Primero de Eneroاستان سیه‌گو ده آویلا17934
67500استان سیه‌گو ده آویلا
67600Florenciaاستان سیه‌گو ده آویلا19811
67700Majaguaاستان سیه‌گو ده آویلا
67800ونزوئلا، کوبااستان سیه‌گو ده آویلا16601
67900Baraguáاستان سیه‌گو ده آویلا15268
70100کاماگویکاماگوی347562
70200کاماگویکاماگوی347562
72100Carlos Manuel de Céspedesکاماگوی
72200Esmeraldaکاماگوی20274
72300کاماگوی
72400Minasکاماگوی20863
72510Nuevitasکاماگوی54022
72520Nuevitasکاماگوی54022
72530Nuevitasکاماگوی54022
72600Guáimaroکاماگوی39358
72700Sibanicúکاماگوی16856
72810Floridaکاماگوی63007
72820Floridaکاماگوی63007
72830Floridaکاماگوی63007
72900Vertientesکاماگوی29704
73000Jimaguayúکاماگوی21169
73100Najasaکاماگوی
73200Santa Cruz del Surکاماگوی34601
74110Carlos Manuel de Céspedesکاماگوی
74120کاماگوی
74130کاماگوی
74140کاماگوی
74150کاماگوی
74170کاماگوی
74180کاماگوی
74190کاماگوی
74200کاماگوی
74210کاماگوی
74220کاماگوی
74230کاماگوی
74250Nuevitasکاماگوی54022
74260Nuevitasکاماگوی54022
74270Nuevitasکاماگوی54022
74290کاماگوی
74300کاماگوی
74310کاماگوی
74320کاماگوی
74330کاماگوی
74340کاماگوی
74350Colombiaاستان لاس توناس20096
74360کاماگوی
74370Najasaکاماگوی
74380کاماگوی
74390کاماگوی
74400کاماگوی
74420کاماگوی
74430Floridaکاماگوی63007
74440Floridaکاماگوی63007
74450Floridaکاماگوی63007
74460Vertientesکاماگوی29704
74470کاماگوی
74480Vertientesکاماگوی29704
74490کاماگوی
74500کاماگوی
74510Santa Cruz del Surکاماگوی34601
74520Santa Cruz del Surکاماگوی34601
74530Santa Cruz del Surکاماگوی34601
74540Santa Cruz del Surکاماگوی34601
74680Santa Cruz del Surکاماگوی34601
75100لاس توناس (شهر)استان لاس توناس203684
75500لاس توناس (شهر)استان لاس توناس203684
77100Manatíاستان لاس توناس13278
77200Puerto Padreاستان لاس توناس76838
77300Jesús Menéndezاستان لاس توناس51002
77400استان لاس توناس
77500Jobaboاستان لاس توناس49403
77600Colombiaاستان لاس توناس20096
77700امانسیو، کوبااستان لاس توناس41523
80100اولگیناستان اولگین319102
80500اولگیناستان اولگین319102
82100Gibaraاستان اولگین27603
82300Banesاستان اولگین53104
82400استان اولگین
82500Báguanosاستان اولگین15176
82600استان اولگین
82800Urbano Norisاستان اولگین43892
82900Cuetoاستان اولگین26527
83000Mayaríاستان اولگین
83100استان اولگین
83200Sagua de Tánamoاستان اولگین18282
83300Rafael Freyreاستان اولگین
83310Moaاستان اولگین92852
85100Bayamoاستان گرانما192632
87100Río Cautoاستان گرانما23737
87200Cauto Cristoاستان گرانما21159
87300Jiguaníاستان گرانما41106
87400Yaraاستان گرانما28944
87510Manzanilloاستان گرانما128188
87600Campechuelaاستان گرانما25069
87700Media Lunaاستان گرانما16713
87800Niqueroاستان گرانما18771
87900Pilónاستان گرانما
88000Bartolomé Masóاستان گرانما53024
88100استان گرانما
88200Guisaاستان گرانما18408
90100استان سانتیاگو د کوبا
90400سانتیاگو د کوبااستان سانتیاگو د کوبا555865
90600سانتیاگو د کوبااستان سانتیاگو د کوبا555865
92100استان سانتیاگو د کوبا
92200Mellaاستان سانتیاگو د کوبا
92300استان سانتیاگو د کوبا
92610La Mayaاستان سانتیاگو د کوبا
92700استان سانتیاگو د کوبا
92800استان سانتیاگو د کوبا
94310استان سانتیاگو د کوبا
95100استان گوانتانامو
97100El Salvadorاستان گوانتانامو
97310Baracoaاستان گوانتانامو48362
97500Imíasاستان گوانتانامو
97600San Antonio del Surاستان گوانتانامو
97700Manuel Tamesاستان گوانتانامو
97800Caimaneraاستان گوانتانامو
97900Niceto Pérezاستان گوانتانامو
99370Maisíاستان گوانتانامو28276
99420استان گوانتانامو

کوبا

کوبا کشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیب و پایتخت آن هاوانا است.   ︎  کوبا صفحه ویکی پدیا