(3685) کد پستی در کلمبیا

مشاهده لیست کد پستی در کلمبیا
منطقه زمانیوقت کلمبیا
منطقه14,148‎ km²
جمعيت47.8 میلیون
تراکم جمعیت3377 / km²
کد پستی000000, 050001, 050002 (3682 بیشتر)
کد تلفن1, 2, 300 (20 بیشتر)
کسب و کارها در کلمبیا615159
شهرها1061
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
050001 - 057878شهرستان انتیوکیا383
080001 - 085068شهرستان آتلانتیکو80
110001 - 112041بوگوتا81
130001 - 135067شهرستان بولیوار، کلمبیا140
150001 - 155219شهرستان بویاکا292
170001 - 178057شهرستان کالداس81
180001 - 186078شهرستان کاکئتا61
190001 - 196068شهرستان کائوکا193
200001 - 205078شهرستان سزار76
230001 - 235048شهرستان کوردوبا125
250001 - 254057شهرستان کوندینامارکا309
270001 - 278058شهرستان چوکو90
410001 - 418077شهرستان اویلا123
440001 - 446017شهرستان لا گواخیرا64
470001 - 478067شهرستان ماگدالنا96
500001 - 507058شهرستان متا98
520001 - 528568شهرستان نارینیو230
540001 - 548058شهرستان نورته د سانتاندر125
630001 - 634027شهرستان کیندیو33
660001 - 664048شهرستان ریسارالدا53
680001 - 687587شهرستان سانتاندر284
700001 - 707057شهرستان سوکره74
730001 - 735589شهرستان تولیما150
760001 - 764517شهرستان بایه دل کائوکا168
810001 - 816019شهرستان آرائوکا24
850001 - 856058شهرستان کاساناره69
860001 - 864009شهرستان پوتومایو37
880001 - 880028مجمع‌الجزایر سن آندرس، پروویدنسیا و سانتا کاتالینا6
910001 - 917018شهرستان آمازوناس31
940001 - 944059شهرستان گواینیا34
950001 - 953018شهرستان گواویره20
970001 - 973048شهرستان واوپس17
990001 - 995009شهرستان ویچادا35

نقشه تعاملی

(3685) کد پستی در کلمبیا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
000000بوگوتا
050001مدئینشهرستان انتیوکیا468931.658‎ km²
050002مدئینشهرستان انتیوکیا583822.083‎ km²
050003مدئینشهرستان انتیوکیا528561.683‎ km²
050004مدئینشهرستان انتیوکیا606701.631‎ km²
050005مدئینشهرستان انتیوکیا572322.767‎ km²
050006مدئینشهرستان انتیوکیا410731.428‎ km²
050007مدئینشهرستان انتیوکیا693527.8‎ km²
050010مدئینشهرستان انتیوکیا1025643.417‎ km²
050011مدئینشهرستان انتیوکیا707842.871‎ km²
050012مدئینشهرستان انتیوکیا921572.767‎ km²
050013مدئینشهرستان انتیوکیا983513.701‎ km²
050014مدئینشهرستان انتیوکیا475562.445‎ km²
050015مدئینشهرستان انتیوکیا665792.201‎ km²
050016مدئینشهرستان انتیوکیا696352.938‎ km²
050017مدئینشهرستان انتیوکیا697530.4‎ km²
050018مدئینشهرستان انتیوکیا582811.7‎ km²
050020مدئینشهرستان انتیوکیا480282.842‎ km²
050021مدئینشهرستان انتیوکیا1240508.2‎ km²
050022مدئینشهرستان انتیوکیا1112348.6‎ km²
050023مدئینشهرستان انتیوکیا708934.404‎ km²
050024مدئینشهرستان انتیوکیا1104585‎ km²
050025مدئینشهرستان انتیوکیا381191.711‎ km²
050026مدئینشهرستان انتیوکیا581032.829‎ km²
050027مدئینشهرستان انتیوکیا1312414.4‎ km²
050028مدئینشهرستان انتیوکیا59997.4‎ km²
050029مدئینشهرستان انتیوکیا3911856.7‎ km²
050030مدئینشهرستان انتیوکیا852503.143‎ km²
050031مدئینشهرستان انتیوکیا1208033.592‎ km²
050032مدئینشهرستان انتیوکیا1194684.525‎ km²
050033مدئینشهرستان انتیوکیا717513.637‎ km²
050034مدئینشهرستان انتیوکیا1328297.1‎ km²
050035مدئینشهرستان انتیوکیا791504.262‎ km²
050036مدئینشهرستان انتیوکیا432324.366‎ km²
050037مدئینشهرستان انتیوکیا1419131.9‎ km²
050040مدئینشهرستان انتیوکیا538042.271‎ km²
050041مدئینشهرستان انتیوکیا611902.803‎ km²
050042مدئینشهرستان انتیوکیا532862.531‎ km²
050043مدئینشهرستان انتیوکیا297731.789‎ km²
050044مدئینشهرستان انتیوکیا641002.756‎ km²
050047مدئینشهرستان انتیوکیا1308425.4‎ km²
050048مدئینشهرستان انتیوکیا142058.6‎ km²
051010سان پدرو (انتیوکیا)شهرستان انتیوکیا136021.935‎ km²
051017سان پدرو (انتیوکیا)شهرستان انتیوکیا10620218.7‎ km²
051020بابوسا (انتیوکیا)شهرستان انتیوکیا318142.545‎ km²
051027بابوسا (انتیوکیا)شهرستان انتیوکیا861093‎ km²
051028بابوسا (انتیوکیا)شهرستان انتیوکیا6119110.2‎ km²
051030خیراردوتاشهرستان انتیوکیا264353.918‎ km²
051037خیراردوتاشهرستان انتیوکیا1594833.9‎ km²
051038خیراردوتاشهرستان انتیوکیا411541.3‎ km²
صفحه 1بعدی

کلمبیا

کلمبیا (اسپانیایی: República de Colombia ) شمال‌غربی‌ترین کشور آمریکای جنوبی است. کلمبیا در جنوب با ونزوئلا، برزیل، اکوادور و پرو، در شمال از طریق دریای کارائیب با اقیانوس اطلس و از غرب با پاناما و اقیانوس آرام هم‌مرز است. چهارمین کشور بزرگ آمریکای جنوبی (..  ︎  کلمبیا صفحه ویکی پدیا