(34443) کد پستی در کره جنوبی

مشاهده لیست کد پستی در کره جنوبی
منطقه زمانیوقت کره
منطقه10,010‎ km²
جمعيت48.4 میلیون
تراکم جمعیت4837 / km²
کد پستی01000, 01001, 01002 (34440 بیشتر)
کد تلفن10, 11, 12 (27 بیشتر)
کسب و کارها در کره جنوبی1636885
شهرها174
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
01000 - 11962سئول4149
04703 - 24035گیونگی-دو8946
14937 - 15119, 21000 - 23134اینچئون1455
24000 - 26509استان گانگوون1804
27000 - 29167چونگچیونبوک-دو1523
31000 - 33677چونگچئونگنام-دو1676
34000 - 35428دائجونگ1151
36000 - 40239جئونسانگبوک-دو3162
41000 - 43024دئگو1505
44000 - 45015اولسان625
46000 - 49528بوسان2303
50000 - 53337جئونسانگنام-دو2320
54000 - 56469جئولابوک-دو1551
57000 - 62466جئولانام-دو2600
61000 - 62465گوانگجو898
63002 - 63644Jeju-do508

نقشه تعاملی

(34443) کد پستی در کره جنوبی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
01000سئول49563.867‎ km²
01001سئول101947,191 مترمربع
01002سئول32173.696‎ km²
01003سئول12990.216‎ km²
01004سئول475841,953 مترمربع
01005سئول551341,248 مترمربع
01006سئول28290.103‎ km²
01007سئول2630.236‎ km²
01008سئول12160.581‎ km²
01009سئول9500.162‎ km²
01010سئول146836,160 مترمربع
01011سئول715335,245 مترمربع
01012سئول14410.311‎ km²
01013سئول8290.693‎ km²
01014سئول178773,447 مترمربع
01015سئول193152,200 مترمربع
01016سئول142567,092 مترمربع
01017سئول149245,399 مترمربع
01018سئول3981.092‎ km²
01019سئول23751.016‎ km²
01020سئول11170.108‎ km²
01021سئول520340,139 مترمربع
01022سئول184978,528 مترمربع
01023سئول833831,611 مترمربع
01024سئول249697,390 مترمربع
01025سئول214069,794 مترمربع
01026سئول206534,039 مترمربع
01027سئول415229,562 مترمربع
01028سئول823734,088 مترمربع
01029سئول213639,380 مترمربع
01030سئول195040,852 مترمربع
01031سئول208751,320 مترمربع
01032سئول153926,615 مترمربع
01033سئول795630,037 مترمربع
01034سئول202919,814 مترمربع
01035سئول197124,297 مترمربع
01036سئول945639,822 مترمربع
01037سئول788720,845 مترمربع
01038سئول215933,767 مترمربع
01039سئول200727,780 مترمربع
01040سئول213837,286 مترمربع
01041سئول820542,117 مترمربع
01042سئول203374,208 مترمربع
01043سئول836042,097 مترمربع
01044سئول183560,629 مترمربع
01045سئول218755,164 مترمربع
01046سئول609820,120 مترمربع
01047سئول218158,606 مترمربع
01048سئول214651,324 مترمربع
01049سئول869828,357 مترمربع
صفحه 1بعدی

کره جنوبی

ٔ جنوبی که با نام رسمی جمهوری کره (به کره‌ای: 대한민국) نیز شناخته می‌شود، کشوری است در بخش جنوبی شبه‌جزیرهٔ کره در شرق آسیا. پایتخت آن شهر سئول است.   ︎  کره جنوبی صفحه ویکی پدیا