(120267) کد پستی در ژاپن

مشاهده لیست کد پستی در ژاپن
منطقه زمانیوقت ژاپن
منطقه37,772.3‎ km²
جمعيت127.3 میلیون
تراکم جمعیت3369 / km²
کد پستی999, 998, 997 (947 بیشتر)
کد پستی120267
کد تلفن11, 120, 123 (579 بیشتر)
کسب و کارها در ژاپن6508821
شهرها624
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
001 - 007, 040 - 099هوکایدو67
010 - 019استان آکیتا10
020 - 029استان ایواته10
030 - 039استان آئوموری9
100 - 302, 330 - 369Tokyo Prefecture175
210 - 259استان کاناگاوا46
260 - 299استان چیبا32
300 - 319استان ایباراکی20
320 - 329استان توچیگی11
330 - 369استان سایتاما35
370 - 379استان گونما10
380 - 399استان ناگانو20
400 - 409استان یاماناشی10
410 - 439استان شیزوئوکا28
440 - 507استان آیچی41
443 - 512استان گیفو61
510 - 519استان میه12
520 - 529, 601 - 606استان شیگا14
530 - 618, 658 - 666استان اوساکا78
600 - 630استان کیوتو30
630 - 639استان نارا10
640 - 649استان واکایاما12
650 - 679استان هیوگو30
680 - 683استان توتوری5
684 - 699استان شیمانه12
700 - 719استان اوکایاما20
720 - 739استان هیروشیما19
740 - 759استان یاماگوچی19
760 - 769استان کاگاوا11
770 - 779استان توکوشیما10
780 - 789استان کوچی10
790 - 799استان اهیمه10
800 - 839استان فوکوئوکا39
840 - 849استان ساگا10
850 - 859استان ناگاساکی12
860 - 869استان کوماموتو11
870 - 879استان اوئیتا10
880 - 889استان میازاکی10
890 - 899استان کاگوشیما10
900 - 907استان اوکیناوا8
910 - 919استان فوکوئی13
920 - 929استان ایشیکاوا10
930 - 939استان تویاما11
940 - 959استان نیگاتا20
960 - 979استان فوکوشیما18
980 - 989استان میاگی10
990 - 999استان یاماگاتا10

(950) کد پستی در ژاپن

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
999استان یاماگاتا
998استان یاماگاتا
997استان یاماگاتا
996استان یاماگاتا
995استان یاماگاتا
994استان یاماگاتا
993استان یاماگاتا
992استان یاماگاتا
991استان یاماگاتا
990استان یاماگاتا
989استان میاگی
988Motoyoshichō-takaokaاستان میاگی
987استان میاگی
986استان میاگی
985استان میاگی
984استان میاگی
983استان میاگی
982استان میاگی
981استان میاگی
980استان میاگی
979استان فوکوشیما
976استان فوکوشیما
975استان فوکوشیما
974استان فوکوشیما
973استان فوکوشیما
972استان فوکوشیما
971استان فوکوشیما
970استان فوکوشیما
969استان فوکوشیما
968استان فوکوشیما
967استان فوکوشیما
966استان فوکوشیما
965استان فوکوشیما
964استان فوکوشیما
963استان فوکوشیما
962استان فوکوشیما
961استان فوکوشیما
960استان فوکوشیما
959استان نیگاتا
958استان نیگاتا
957استان نیگاتا
956استان نیگاتا
955استان نیگاتا
954استان نیگاتا
953استان نیگاتا
952استان نیگاتا
951استان نیگاتا
950استان نیگاتا
949استان نیگاتا
948استان نیگاتا
صفحه 1بعدی

ژاپن

الجزایر ژاپن (به ژاپنی: 日本، نیپون یا نیهون) کشوری در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی است که یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادیِ جهان می‌باشد و سومین اقتصاد بزرگ جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی دارد.(۵/۴۷۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به گزارش صندوق بین‌المللی پ..  ︎  ژاپن صفحه ویکی پدیا