(120267) کد پستی در ژاپن

مشاهده لیست کد پستی در ژاپن
منطقه زمانیوقت ژاپن
منطقه37,772.3‎ km²
جمعيت127.3 میلیون
تراکم جمعیت3369 / km²
کد پستی001, 002, 003 (947 بیشتر)
کد پستی120267
کد تلفن11, 120, 123 (579 بیشتر)
کسب و کارها در ژاپن6508821
شهرها624
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
001 - 007, 040 - 099هوکایدو67
010 - 019استان آکیتا10
020 - 029استان ایواته10
030 - 039استان آئوموری9
100 - 302, 330 - 369Tokyo Prefecture175
210 - 259استان کاناگاوا46
260 - 299استان چیبا32
300 - 319استان ایباراکی20
320 - 329استان توچیگی11
330 - 369استان سایتاما35
370 - 379استان گونما10
380 - 399استان ناگانو20
400 - 409استان یاماناشی10
410 - 439استان شیزوئوکا28
440 - 507استان آیچی41
443 - 512استان گیفو61
510 - 519استان میه12
520 - 529, 601 - 606استان شیگا14
530 - 618, 658 - 666استان اوساکا78
600 - 630استان کیوتو30
630 - 639استان نارا10
640 - 649استان واکایاما12
650 - 679استان هیوگو30
680 - 683استان توتوری5
684 - 699استان شیمانه12
700 - 719استان اوکایاما20
720 - 739استان هیروشیما19
740 - 759استان یاماگوچی19
760 - 769استان کاگاوا11
770 - 779استان توکوشیما10
780 - 789استان کوچی10
790 - 799استان اهیمه10
800 - 839استان فوکوئوکا39
840 - 849استان ساگا10
850 - 859استان ناگاساکی12
860 - 869استان کوماموتو11
870 - 879استان اوئیتا10
880 - 889استان میازاکی10
890 - 899استان کاگوشیما10
900 - 907استان اوکیناوا8
910 - 919استان فوکوئی13
920 - 929استان ایشیکاوا10
930 - 939استان تویاما11
940 - 959استان نیگاتا20
960 - 979استان فوکوشیما18
980 - 989استان میاگی10
990 - 999استان یاماگاتا10

(950) کد پستی در ژاپن

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
001هوکایدو
002هوکایدو
003هوکایدو
004هوکایدو
005هوکایدو
006هوکایدو
007هوکایدو
010استان آکیتا
011استان آکیتا
012استان آکیتا
013استان آکیتا
014استان آکیتا
015استان آکیتا
016استان آکیتا
017استان آکیتا
018استان آکیتا
019استان آکیتا
020استان ایواته
021استان ایواته
022استان ایواته
023Mizusawaاستان ایواته61281
024کیتاکامی، ایواتهاستان ایواته93854
025استان ایواته
026استان ایواته
027Tarōاستان ایواته
028استان ایواته
029استان ایواته
030استان آئوموری
031استان آئوموری
033استان آئوموری
034استان آئوموری
035استان آئوموری
036استان آئوموری
037استان آئوموری
038استان آئوموری
039استان آئوموری
040هوکایدو
041هوکایدو
042هوکایدو
043هوکایدو
044هوکایدو
045Iwanaiهوکایدو15584
046Yoichiهوکایدو22788
047هوکایدو
048هوکایدو
049هوکایدو
050هوکایدو
051هوکایدو
052Usuchōهوکایدو
053هوکایدو
صفحه 1بعدی

ژاپن

الجزایر ژاپن (به ژاپنی: 日本، نیپون یا نیهون) کشوری در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی است که یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادیِ جهان می‌باشد و سومین اقتصاد بزرگ جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی دارد.(۵/۴۷۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به گزارش صندوق بین‌المللی پ..  ︎  ژاپن صفحه ویکی پدیا