(764) کد پستی در پرتغال

مشاهده لیست کد پستی در پرتغال
منطقه زمانیوقت غرب اروپا
جمعيت10.7 میلیون
کد پستی1000, 1049, 1050 (761 بیشتر)
کد پستی شماره‌های داخلي197826
کد تلفن21, 22, 231 (54 بیشتر)
کسب و کارها در پرتغال563086
شهرها954

نقشه تعاملی

(764) کد پستی در پرتغال

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
1000لیسبونناحیه لیسبون
1049لیسبونناحیه لیسبون
1050لیسبونناحیه لیسبون95681.419‎ km²
1066لیسبونناحیه لیسبون
1067لیسبونناحیه لیسبون
1068لیسبونناحیه لیسبون
1069لیسبونناحیه لیسبون
1070لیسبونناحیه لیسبون185113.263‎ km²
1098لیسبونناحیه لیسبون
1099لیسبونناحیه لیسبون
1100لیسبونناحیه لیسبون1464117.8‎ km²
1149لیسبونناحیه لیسبون
1150لیسبونناحیه لیسبون162411.407‎ km²
1166لیسبونناحیه لیسبون
1167لیسبونناحیه لیسبون
1169لیسبونناحیه لیسبون
1170لیسبونناحیه لیسبون327051.857‎ km²
1199لیسبونناحیه لیسبون
1200لیسبونناحیه لیسبون250019.1‎ km²
1249لیسبونناحیه لیسبون
1250لیسبونناحیه لیسبون150511.578‎ km²
1269لیسبونناحیه لیسبون
1300لیسبونناحیه لیسبون2911018.5‎ km²
1349لیسبونناحیه لیسبون
1350لیسبونناحیه لیسبون209864.416‎ km²
1399لیسبونناحیه لیسبون
1400لیسبونناحیه لیسبون160185.6‎ km²
1449لیسبونناحیه لیسبون
1495الگس (اویراس)ناحیه لیسبون3174610.3‎ km²
1499ناحیه لیسبون
1500لیسبونناحیه لیسبون6337412‎ km²
1549لیسبونناحیه لیسبون
1600لیسبونناحیه لیسبون565849.4‎ km²
1649لیسبونناحیه لیسبون
1675Pontinhaناحیه لیسبون204514.757‎ km²
1679Pontinhaناحیه لیسبون
16852554610.3‎ km²
1689Famõesناحیه لیسبون
1700لیسبونناحیه لیسبون254656.3‎ km²
1748لیسبونناحیه لیسبون
1749لیسبونناحیه لیسبون
1750لیسبونناحیه لیسبون425037‎ km²
1769لیسبونناحیه لیسبون
1800لیسبونناحیه لیسبون398455.1‎ km²
1849لیسبونناحیه لیسبون
1885Moscavideناحیه لیسبون78330.58‎ km²
1886Moscavideناحیه لیسبون
1900لیسبونناحیه لیسبون352333.564‎ km²
1949لیسبونناحیه لیسبون
1950لیسبونناحیه لیسبون3795816.5‎ km²
1959لیسبونناحیه لیسبون
1990لیسبونناحیه لیسبون1446725.5‎ km²
1998لیسبونناحیه لیسبون
1999لیسبونناحیه لیسبون
2000ناحیه سانتاری19292215.7‎ km²
2004Santarémناحیه سانتاری
2005Santarémناحیه سانتاری30153162.7‎ km²
2009Santarémناحیه سانتاری
2025ناحیه سانتاری10198174.2‎ km²
2040ریو مایورناحیه سانتاری20618272.5‎ km²
205015974154.9‎ km²
2054Azambujaناحیه لیسبون
2065Alcoentreناحیه لیسبون5727103.5‎ km²
2070کارتاشوناحیه سانتاری24188156.3‎ km²
2080ناحیه سانتاری23271224.4‎ km²
2090آلپیارسهناحیه سانتاری745796.6‎ km²
2094آلپیارسهناحیه سانتاری
2100Corucheناحیه سانتاری189601,115.6‎ km²
2120Salvaterra de Magosناحیه سانتاری1045382.8‎ km²
2124Salvaterra de Magosناحیه سانتاری
2125ناحیه سانتاری11980164.6‎ km²
2130Benaventeناحیه سانتاری12687204‎ km²
2135Samora Correiaناحیه سانتاری18227317.2‎ km²
2139Samora Correiaناحیه سانتاری
2140ناحیه سانتاری9513745.5‎ km²
2150Golegãناحیه سانتاری568884.3‎ km²
2154Golegãناحیه سانتاری
2200ناحیه سانتاری20167167.9‎ km²
2205ناحیه سانتاری15433484.9‎ km²
2230Sardoalناحیه سانتاری5466154.2‎ km²
2240Ferreira do Zêzereناحیه سانتاری8068189.9‎ km²
2250Constânciaناحیه سانتاری403980.1‎ km²
2260Vila Nova da Barquinhaناحیه سانتاری671449.2‎ km²
2300تومار (پرتغال)ناحیه سانتاری23574147.2‎ km²
2305تومار (پرتغال)ناحیه سانتاری15110203.3‎ km²
2330انترونکامنتوناحیه سانتاری2058313.8‎ km²
2334انترونکامنتوناحیه سانتاری
2350تورس نواسناحیه سانتاری35683270‎ km²
2380الکانیناناحیه سانتاری10190107.5‎ km²
2384الکانیناناحیه سانتاری
2395Mindeناحیه سانتاری312719.8‎ km²
2400LeiriaDistrito de Leiria1735360.2‎ km²
2404LeiriaDistrito de Leiria
2405MaceiraDistrito de Leiria981748.8‎ km²
2410LeiriaDistrito de Leiria2843051.7‎ km²
2414LeiriaDistrito de Leiria
2415LeiriaDistrito de Leiria2985463.3‎ km²
2419LeiriaDistrito de Leiria
242015369114.3‎ km²
2424LeiriaDistrito de Leiria
صفحه 1بعدی

پرتغال

ُرتغال کشوری در جنوب غربی اروپا است. پایتخت آن لیسبون و زبان رسمی آن پرتغالی است که از شاخهٔ زبان‌های رومی‌تبار است. این کشور ۱۰٫۵ میلیون نفر و واحد پول آن یورو است. این کشور از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو است و شیوه حکومتی آن جمهوری پارلمانی است. پرتغال جزء ..  ︎  پرتغال صفحه ویکی پدیا