(2887) کد پستی در پاراگوئه

مشاهده لیست کد پستی در پاراگوئه
منطقه زمانیوقت پاراگوئه
منطقه406,752‎ km²
جمعيت6.4 میلیون
تراکم جمعیت15.7 / km²
کد پستی001001, 001002, 001003 (2884 بیشتر)
کد تلفن21, 24, 25 (138 بیشتر)
کسب و کارها در پاراگوئه127608
شهرها187
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
001001 - 001535آسونسیون147
010101 - 011206ناحیه کانسپسیون (پاراگوئه)93
020101 - 022108Departamento de San Pedro222
030101 - 032005Departamento de la Cordillera178
040101 - 041802Departamento del Guairá147
050101 - 052204Departamento de Caaguazú254
060101 - 061113Departamento de Caazapá125
070101 - 073006استان ایتاپوا281
080101 - 081004ناحیه میسیونس77
090101 - 091804Departamento de Paraguarí145
100101 - 102204استان آلتو پارانا294
110101 - 111919Departamento Central554
120101 - 121603ناحیه نیمبوکو61
130101 - 130504استان آمامبای76
140101 - 141409ناحیه کانیندیو121
150201 - 150905Departamento de Presidente Hayes73
160201 - 160510ناحیه بوکورون41
170101 - 170506استان آلتو پاراگوای18

نقشه تعاملی

(2887) کد پستی در پاراگوئه

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
001001آسونسیون28830.774‎ km²
001002آسونسیون18650.394‎ km²
001003سن آنتونیو، پاراگوئهDepartamento Central24690.408‎ km²
001004سن آنتونیو، پاراگوئهDepartamento Central23650.346‎ km²
001005سن آنتونیو، پاراگوئهDepartamento Central33340.451‎ km²
001006آسونسیون42630.506‎ km²
001007آسونسیون30150.512‎ km²
001008آسونسیون32290.498‎ km²
001009آسونسیون26930.474‎ km²
001010آسونسیون32530.515‎ km²
001011آسونسیون38900.777‎ km²
001012آسونسیون31740.518‎ km²
001013آسونسیون37930.535‎ km²
001014آسونسیون14490.259‎ km²
001015آسونسیون23310.356‎ km²
001016آسونسیون23560.328‎ km²
001017آسونسیون24420.471‎ km²
001018آسونسیون26511.486‎ km²
001019آسونسیونآسونسیون19961.227‎ km²
001101آسونسیون51560.833‎ km²
001102آسونسیون28310.434‎ km²
001103آسونسیون28370.425‎ km²
001104آسونسیون28700.462‎ km²
001105آسونسیون41120.583‎ km²
001106آسونسیون26490.427‎ km²
001107آسونسیونآسونسیون23600.386‎ km²
001108آسونسیونآسونسیون33240.536‎ km²
001109آسونسیون36100.446‎ km²
001110آسونسیونآسونسیون18180.363‎ km²
001111آسونسیون29640.727‎ km²
001112آسونسیونآسونسیون14270.662‎ km²
001113آسونسیونآسونسیون15620.679‎ km²
001114آسونسیونآسونسیون28881.228‎ km²
001115آسونسیون22680.345‎ km²
001116آسونسیون17460.439‎ km²
001201آسونسیون19714.923‎ km²
001202آسونسیون29400.569‎ km²
001203آسونسیون36870.479‎ km²
001204آسونسیون31500.511‎ km²
001205آسونسیون28540.414‎ km²
001206آسونسیون45690.804‎ km²
001207آسونسیون48190.741‎ km²
001208آسونسیون51750.838‎ km²
001209آسونسیون40680.596‎ km²
001210آسونسیون36700.555‎ km²
001211آسونسیون19630.669‎ km²
001212آسونسیون8290.55‎ km²
001213آسونسیون7030.382‎ km²
001214آسونسیون11910.112‎ km²
001215آسونسیون8610.148‎ km²
صفحه 1بعدی

پاراگوئه

پاراگوئه کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن آسونسیون و جمعیت آن حدود ۶٫۵ میلیون نفر است. زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و زبان گوارانی واحد پول آن گوارانی است. حدود ۹۲٪ از جمعیت توان صحبت به اسپانیایی و ۹۸٪ نیز توان تکلم به گوارانی را دارند. کشوری محصور در خ..  ︎  پاراگوئه صفحه ویکی پدیا