(428) کد پستی در ونزوئلا

مشاهده لیست کد پستی در ونزوئلا
منطقه زمانیوقت ونزوئلا
منطقه91,645‎ km²
جمعيت27.2 میلیون
تراکم جمعیت297.1 / km²
کد پستی0000, 1000, 1010 (425 بیشتر)
کد تلفن212, 232, 234 (61 بیشتر)
کسب و کارها در ونزوئلا201377
شهرها135
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
1000 - 1090Distrito Capital22
1070 - 1080, 1201 - 1246ایالت میراندا28
1160 - 1168وارگاس، ونزوئلا5
2001 - 2053Estado Carabobo19
2052 - 2055, 4101 - 4167فالکون19
2101 - 2128, 2334 - 2340ایالت آراگوآ27
2201 - 2216Estado Cojedes9
2301 - 2358Estado Guárico16
3001 - 3063ایالت لارا25
3101 - 3157ایالت تروخیو38
3137 - 3141, 4001 - 4047سولیا30
3201 - 3222Estado Yaracuy11
3301 - 3357ایالت پورتوگسا16
5001 - 5065ایالت تاچیرا24
5063 - 5067, 7001 - 7011ایالت آپوره10
5101 - 5154Estado Mérida26
5201 - 5224ایالت باریناس14
6001 - 6057ایالت آنسوآتگی20
6101 - 6168ایالت سوکره19
6201 - 6226ایالت موناگاس20
6301 - 6322Estado Nueva Esparta8
8001 - 8057ایالت بولیوار12

(428) کد پستی در ونزوئلا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
0000
1000CaricuaoDistrito Capital
1010کاراکاسDistrito Capital3000000
1011کاراکاسDistrito Capital3000000
1020Distrito Capital
1030Distrito Capital
1040Distrito Capital
1041Distrito Capital
1050کاراکاسDistrito Capital3000000
1052Distrito Capital
1053کاراکاسDistrito Capital3000000
1060کاراکاسDistrito Capital3000000
1061کاراکاسDistrito Capital3000000
1062کاراکاسDistrito Capital3000000
1064Distrito Capital
1070ایالت میراندا
1071کاراکاسDistrito Capital3000000
1073ایالت میراندا
1080ایالت میراندا
1081کاراکاسDistrito Capital3000000
1083کاراکاسDistrito Capital3000000
1086Distrito Capital
1090Distrito Capital
1160وارگاس، ونزوئلا
1161
1162مایکتیاوارگاس، ونزوئلا52564
1165Caraballedaوارگاس، ونزوئلا37824
1166وارگاس، ونزوئلا
1168وارگاس، ونزوئلا
1201Los Tequesایالت میراندا140617
1203Carrizalایالت میراندا40618
1204San Antonio de Los Altosایالت میراندا63873
1209Ocumare del Tuyایالت میراندا166072
1210Charallaveایالت میراندا129182
1211Cúaایالت میراندا182558
1212San Francisco de Yareایالت میراندا
1214ایالت میراندا
1215Santa Teresaایالت میراندا278890
1220Guarenasایالت میراندا181612
1221Guatireایالت میراندا191903
1223کاراکاسDistrito Capital3000000
1224Tapipaایالت میراندا
1225ایالت میراندا
1226Panaquireایالت میراندا
1228ایالت میراندا
1231ایالت میراندا
1232ایالت میراندا
1235San José de Barloventoایالت میراندا
1236
1238Cúpiraایالت میراندا
1241El Clavoایالت میراندا
1243ایالت میراندا
1245Machurucutoایالت میراندا
1246ایالت میراندا
1262Distrito Capital
2001والنسیا، ونزوئلاEstado Carabobo1385083
2002والنسیا، ونزوئلاEstado Carabobo1385083
2003والنسیا، ونزوئلاEstado Carabobo1385083
2005NaguanaguaEstado Carabobo
2006San DiegoEstado Carabobo
2010GüigüeEstado Carabobo71530
2015GuacaraEstado Carabobo151752
2016GuacaraEstado Carabobo151752
2017Estado Carabobo
2018San JoaquínEstado Carabobo41630
2035TocuyitoEstado Carabobo
2039Estado Carabobo
2040BejumaEstado Carabobo
2041Estado Carabobo
2042MontalbánEstado Carabobo
2044BejumaEstado Carabobo
2050Puerto CabelloEstado Carabobo174000
2051Estado Carabobo
2052فالکون
2053TocuyitoEstado Carabobo
2054Chichirivicheفالکون12500
2055Tucacasفالکون12500
2101Maracayایالت آراگوآ1754256
2102Maracayایالت آراگوآ1754256
2103Maracayایالت آراگوآ1754256
2104Maracayایالت آراگوآ1754256
2105ایالت آراگوآ
2107Maracayایالت آراگوآ1754256
2110Choroníایالت آراگوآ
2112Ocumare de la Costaایالت آراگوآ
2113Choroníایالت آراگوآ
2114Ocumare de la Costaایالت آراگوآ
2115ترمروایالت آراگوآ344700
2116ایالت آراگوآ
2117Palo Negroایالت آراگوآ128875
2118El Consejoایالت آراگوآ
2119ایالت آراگوآ
2120ایالت میراندا
2121La Victoriaایالت آراگوآ87045
2122Caguaایالت آراگوآ119033
2123ایالت آراگوآ
2125ایالت آراگوآ
2126Villa de Curaایالت آراگوآ76614
2127ایالت آراگوآ
2128ایالت آراگوآ
2201San CarlosEstado Cojedes77192
2203Estado Cojedes
2204CojedesEstado Cojedes
2206TinacoEstado Cojedes
2207Estado Cojedes
2209TinaquilloEstado Cojedes82145
2213Estado Cojedes
2214El PaoEstado Cojedes
2216Estado Cojedes
2301San Juan de los MorrosEstado Guárico87739
2302ایالت سوکره
2303Estado Guárico
2304Estado Guárico
2305Estado Guárico
2311ایالت آراگوآ
2312CalabozoEstado Guárico117132
2316Estado Guárico
2319Estado Guárico
2320Altagracia de OritucoEstado Guárico40052
2332ZarazaEstado Guárico41483
2334Barbacoasایالت آراگوآ
2335Camataguaایالت آراگوآ
2338ایالت آراگوآ
2340ایالت آراگوآ
2350Estado Guárico
2351Estado Guárico
2354Estado Guárico
2355Estado Guárico
2356Estado Guárico
2358Estado Guárico
3001Barquisimetoایالت لارا809490
3004ایالت لارا
3009ایالت لارا
3015ایالت لارا
3016ایالت لارا
3021Barquisimetoایالت لارا809490
3023Cabudareایالت لارا
3025ایالت لارا
3028Sarareایالت لارا
3031ایالت لارا
3032ایالت لارا
3033ایالت لارا
3034ایالت لارا
3050Caroraایالت لارا93788
3051ایالت لارا
3052ایالت لارا
3054ایالت لارا
3055ایالت لارا
3056ایالت لارا
3057El Tocuyoایالت لارا53099
3058ایالت لارا
3059ایالت لارا
3060ایالت لارا
3061Quíborایالت لارا41526
3063ایالت لارا
3101Valeraایالت تروخیو93756
3102تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3103Boconóایالت تروخیو
3104تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3105تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3106تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3107تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3108تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3109ایالت تروخیو
3110ایالت تروخیو
3112Estado Mérida
3113ایالت تروخیو
3115Boconóایالت تروخیو
3116ایالت تروخیو
3118Boconóایالت تروخیو
3119Boconóایالت تروخیو
3122تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3123تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3124تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3125تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3127ایالت تروخیو
3128تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3129تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3132ایالت تروخیو
3133Estado Mérida
3134ایالت تروخیو
3135تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3136ایالت تروخیو
3137سولیا
3140ایالت تروخیو
3141سولیا
3145ایالت تروخیو
3146ایالت تروخیو
3147تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3149ایالت تروخیو
3150تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3151ایالت تروخیو
3152Boconóایالت تروخیو
3153ایالت تروخیو
3154تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3156تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3157تروخیو، تروخیوایالت تروخیو38110
3158سولیا
3164سولیا
3201Estado Yaracuy
3202ChivacoaEstado Yaracuy45904
3203YaritaguaEstado Yaracuy89662
3205NirguaEstado Yaracuy30188
3206Estado Yaracuy
3207Estado Yaracuy
3209Estado Yaracuy
3210Estado Yaracuy
3211Estado Yaracuy
3214NirguaEstado Yaracuy30188
3222Estado Yaracuy
3301اکاریگواایالت پورتوگسا143704
3302ایالت پورتوگسا
3303Araureایالت پورتوگسا73054
3304ایالت پورتوگسا
3305ایالت پورتوگسا
3306ایالت پورتوگسا
3307ایالت پورتوگسا
3309Villa Bruzualایالت پورتوگسا27993
3317ایالت پورتوگسا
3350Guanareایالت پورتوگسا112286
3351ایالت پورتوگسا
3352ایالت پورتوگسا
3353ایالت پورتوگسا
3354ایالت پورتوگسا
3355ایالت پورتوگسا
3357ایالت پورتوگسا
4001ماراکایبوسولیا2225000
4002ماراکایبوسولیا2225000
4004ماراکایبوسولیا2225000
4005ماراکایبوسولیا2225000
4011San Carlos del Zuliaسولیا56582
4012سولیا
4013Cabimasسولیا200818
4014سولیا
4015سولیا
4016Lagunillasسولیا44257
4017سولیا
4018
4019Ciudad Ojedaسولیا
4020سولیا
4021سولیا
4022San Carlos del Zuliaسولیا56582
4031
4032سولیا
4033سولیا
4036سولیا
4037سولیا
4041
4043Machiquesسولیا62968
4044سولیا
4045سولیا
4046سولیا
4047La Villa del Rosarioسولیا65011
4101Coroفالکون195227
4102فالکون
4103فالکون
4104فالکون
4109فالکون
4110فالکون
4114فالکون
4117فالکون
4118Dabajuroفالکون
4132Coroفالکون195227
4136فالکون
4137فالکون
4150Punto Fijoفالکون131784
4152فالکون
4154Punta Cardónفالکون58926
4167Puerto Cumareboفالکون
5001San Cristóbalایالت تاچیرا246583
5002ایالت تاچیرا
5003San Juan de Colónایالت تاچیرا38233
5007
5009ایالت تاچیرا
5010ایالت تاچیرا
5012تاریباایالت تاچیرا27432
5015ایالت تاچیرا
5017ایالت تاچیرا
5020ایالت تاچیرا
5021ایالت تاچیرا
5022La Gritaایالت تاچیرا
5027ایالت تاچیرا
5030
5032ایالت تاچیرا
5033ایالت تاچیرا
5036ایالت تاچیرا
5037Michelenaایالت تاچیرا
5038ایالت تاچیرا
5048ایالت تاچیرا
5051La Gritaایالت تاچیرا
5054Queniqueaایالت تاچیرا
5058Pregoneroایالت تاچیرا
5062Rubioایالت تاچیرا51568
5063Guasdualitoایالت آپوره30860
5065ایالت تاچیرا
5067ایالت آپوره
5101مریدا (ونزوئلا)Estado Mérida300000
5102مریدا (ونزوئلا)Estado Mérida300000
5105Estado Mérida
5106Estado Mérida
5107JajíEstado Mérida
5108مریدا (ونزوئلا)Estado Mérida300000
5110مریدا (ونزوئلا)Estado Mérida300000
5111EjidoEstado Mérida106915
5112Estado Mérida
5114Estado Mérida
5115مریدا (ونزوئلا)Estado Mérida300000
5116Estado Mérida
5124Estado Mérida
5129MucurubáEstado Mérida
5130MucuchíesEstado Mérida
5131Estado Mérida
5133BailadoresEstado Mérida
5134Estado Mérida
5138Estado Mérida
5141Estado Mérida
5142Estado Mérida
5143ایالت تاچیرا
5144Estado Mérida
5145El VigíaEstado Mérida59092
5147San Carlos del Zuliaسولیا56582
5148سولیا
5154Estado Mérida
5201Barinasایالت باریناس353442
5203ایالت باریناس
5206Barinitasایالت باریناس34397
5207ایالت باریناس
5208ایالت باریناس
5210ایالت باریناس
5213ایالت باریناس
5214ایالت باریناس
5216ایالت باریناس
5217ایالت باریناس
5219ایالت باریناس
5220ایالت باریناس
5221ایالت باریناس
5224Sabanetaایالت باریناس
6001بارسلونا، ونزوئلاایالت آنسوآتگی424795
6002ایالت آنسوآتگی
6003اناکوایالت آنسوآتگی117596
6005ایالت میراندا
6007Cantauraایالت آنسوآتگی33040
6008Clarinesایالت آنسوآتگی
6009ایالت آنسوآتگی
6012ایالت آنسوآتگی
6014ایالت آنسوآتگی
6016ایالت آنسوآتگی
6020Onotoایالت آنسوآتگی
6022Puerto Pírituایالت آنسوآتگی
6023Puerto La Cruzایالت آنسوآتگی370000
6027ایالت آنسوآتگی
6032ایالت آنسوآتگی
6048San Mateoایالت آنسوآتگی
6050El Tigreایالت آنسوآتگی150999
6052ایالت آنسوآتگی
6054San José de Guanipaایالت آنسوآتگی62128
6055ایالت آنسوآتگی
6057ایالت آنسوآتگی
6101Cumanáایالت سوکره257783
6102Arayaایالت سوکره
6106ایالت سوکره
6107Marigüitarایالت سوکره
6110ایالت سوکره
6123ایالت سوکره
6126ایالت سوکره
6150Carúpanoایالت سوکره112082
6152ایالت سوکره
6154ایالت سوکره
6155ایالت سوکره
6156ایالت سوکره
6160ایالت سوکره
6161Güiriaایالت سوکره40000
6163ایالت سوکره
6164Río Caribeایالت سوکره
6167ایالت سوکره
6168Casanayایالت سوکره
6201Maturínایالت موناگاس410972
6202Maturínایالت موناگاس410972
6204ایالت موناگاس
6206Aragua de Maturínایالت موناگاس
6207ایالت موناگاس
6208ایالت موناگاس
6209ایالت موناگاس
6210ایالت موناگاس
6211ایالت موناگاس
6213ایالت موناگاس
6214ایالت موناگاس
6215ایالت موناگاس
6216ایالت موناگاس
6218ایالت موناگاس
6219ایالت موناگاس
6221ایالت موناگاس
6223ایالت موناگاس
6224ایالت موناگاس
6225ایالت موناگاس
6226ایالت موناگاس
6301Estado Nueva Esparta
6304Estado Nueva Esparta
6309Juan GriegoEstado Nueva Esparta28256
6311La AsunciónEstado Nueva Esparta35084
6316PampatarEstado Nueva Esparta
6318
6320Estado Nueva Esparta
6321Estado Nueva Esparta
6322Santa AnaEstado Nueva Esparta
6401Delta Amacuro
7001سان‌فرناندو د آپورهایالت آپوره78779
7002اچاگواسایالت آپوره
7003ایالت آپوره
7004San Juan de Payaraایالت آپوره
7005Bruzualایالت آپوره
7007سان‌فرناندو د آپورهایالت آپوره78779
7010ایالت آپوره
7011Elorzaایالت آپوره
7101Puerto Ayacuchoایالت آمازون52526
8001سیوداد بولیوارایالت بولیوار338000
8003ایالت بولیوار
8007CabrutaEstado Guárico
8009Maripaایالت بولیوار
8011Santa Elena de Uairénایالت بولیوار29795
8013ایالت بولیوار
8050Ciudad Guayanaایالت بولیوار746535
8051Ciudad Guayanaایالت بولیوار746535
8052Upataایالت بولیوار53685
8054ایالت بولیوار
8055Guasipatiایالت بولیوار
8056ایالت بولیوار
8057ایالت بولیوار

ونزوئلا

یا جمهوری بولیواری ونزوئلا کشوری است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن کاراکاس است. ونزوئلا در زبان لاتین به معنای ونیز کوچک است و از این رو این نام را یافته‌است که یابندگان این سرزمین دیدند که بومیان این سامان خانه‌های خود را بر روی آب ساخته‌اند. در گذشته م..  ︎  ونزوئلا صفحه ویکی پدیا