(472793) کد پستی در هلند

مشاهده لیست کد پستی در هلند
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه4,143‎ km²
جمعيت16.6 میلیون
تراکم جمعیت4017 / km²
کد پستی1011, 1012, 1013 (4091 بیشتر)
کد پستی472793
کد تلفن10, 111, 113 (152 بیشتر)
کسب و کارها در هلند2210946
شهرها2058

نقشه تعاملی

(4094) کد پستی در هلند

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
1011آمستردامهلند شمالی66061.032‎ km²
1012آمستردامهلند شمالی70671.207‎ km²
1013آمستردامهلند شمالی267926.3‎ km²
1014آمستردامهلند شمالی150562.699‎ km²
1015آمستردامهلند شمالی59260.776‎ km²
1016آمستردامهلند شمالی55680.793‎ km²
1017آمستردامهلند شمالی93361.293‎ km²
1018آمستردامهلند شمالی140042.159‎ km²
1019آمستردامهلند شمالی131742.996‎ km²
1021آمستردامهلند شمالی65391.486‎ km²
1022آمستردامهلند شمالی47381.157‎ km²
1023آمستردامهلند شمالی61282.597‎ km²
1024آمستردامهلند شمالی74611.58‎ km²
1025آمستردامهلند شمالی130332.414‎ km²
1026آمستردامهلند شمالی294612.4‎ km²
1027آمستردامهلند شمالی608210‎ km²
1028آمستردامهلند شمالی243413.9‎ km²
1031آمستردامهلند شمالی90491.621‎ km²
1032آمستردامهلند شمالی83321.482‎ km²
1033آمستردامهلند شمالی191513.881‎ km²
1034آمستردامهلند شمالی111522.107‎ km²
1035آمستردامهلند شمالی131962.616‎ km²
1036آمستردامهلند شمالی17650.242‎ km²
1037آمستردامهلند شمالی223490,298 مترمربع
1041آمستردامهلند شمالی175483.535‎ km²
1042آمستردامهلند شمالی132822.517‎ km²
1043آمستردامهلند شمالی162083.425‎ km²
1044آمستردامهلند شمالی162753.063‎ km²
1045آمستردامهلند شمالی202415.9‎ km²
1046آمستردامهلند شمالی157894.257‎ km²
1047آمستردامهلند شمالی2812010.5‎ km²
1051آمستردامهلند شمالی61510.925‎ km²
1052آمستردامهلند شمالی41760.625‎ km²
1053آمستردامهلند شمالی45820.709‎ km²
1054آمستردامهلند شمالی61860.957‎ km²
1055آمستردامهلند شمالی84241.26‎ km²
1056آمستردامهلند شمالی68170.982‎ km²
1057آمستردامهلند شمالی64661.015‎ km²
1058آمستردامهلند شمالی70801.128‎ km²
1059آمستردامهلند شمالی46990.832‎ km²
1060آمستردامهلند شمالی64961.621‎ km²
1061آمستردامهلند شمالی74501.103‎ km²
1062آمستردامهلند شمالی92571.563‎ km²
1063آمستردامهلند شمالی94311.298‎ km²
1064آمستردامهلند شمالی124972.821‎ km²
1065آمستردامهلند شمالی94641.88‎ km²
1066آمستردامهلند شمالی276146.4‎ km²
1067آمستردامهلند شمالی248118.8‎ km²
1068آمستردامهلند شمالی115941.887‎ km²
1069آمستردامهلند شمالی155312.317‎ km²
1071آمستردامهلند شمالی97731.366‎ km²
1072آمستردامهلند شمالی42810.63‎ km²
1073آمستردامهلند شمالی42140.601‎ km²
1074آمستردامهلند شمالی24450.432‎ km²
1075آمستردامهلند شمالی61390.98‎ km²
1076آمستردامهلند شمالی84401.341‎ km²
1077آمستردامهلند شمالی115821.753‎ km²
1078آمستردامهلند شمالی77971.161‎ km²
1079آمستردامهلند شمالی94711.576‎ km²
1081آمستردامهلند شمالی136773.311‎ km²
1082آمستردامهلند شمالی88521.53‎ km²
1083آمستردامهلند شمالی88691.729‎ km²
1086آمستردامهلند شمالی8782.526‎ km²
1087آمستردامهلند شمالی62046.8‎ km²
1090آمستردامهلند شمالی
1091آمستردامهلند شمالی69050.961‎ km²
1092آمستردامهلند شمالی37100.547‎ km²
1093آمستردامهلند شمالی39270.605‎ km²
1094آمستردامهلند شمالی32890.477‎ km²
1095آمستردامهلند شمالی110704.195‎ km²
1096آمستردامهلند شمالی127643.086‎ km²
1097آمستردامهلند شمالی154722.742‎ km²
1098آمستردامهلند شمالی140662.877‎ km²
1099آمستردامهلند شمالی
1101آمستردامهلند شمالی147502.384‎ km²
1102آمستردامهلند شمالی138132.915‎ km²
1103آمستردامهلند شمالی92941.993‎ km²
1104آمستردامهلند شمالی100442.104‎ km²
1105آمستردامهلند شمالی103103.48‎ km²
1106آمستردامهلند شمالی121022.54‎ km²
1107آمستردامهلند شمالی73011.997‎ km²
1108آمستردامهلند شمالی50452.858‎ km²
1109آمستردامهلند شمالی27661.65‎ km²
1111132568.2‎ km²
1112Diemenهلند شمالی123104.615‎ km²
1113Diemen-Zuidهلند شمالی15750.555‎ km²
1114آمستردامهلند شمالی52793.181‎ km²
1115Duivendrechtهلند شمالی37801.63‎ km²
1117Schipholهلند شمالی40523.129‎ km²
1118Schipholهلند شمالی1494112.5‎ km²
1119Schipholهلند شمالی25581.691‎ km²
1121Landsmeerهلند شمالی851818.1‎ km²
1127Den Ilpهلند شمالی18594.106‎ km²
1131Volendamهلند شمالی953714.9‎ km²
1132Volendamهلند شمالی77582.841‎ km²
1135Volendamهلند شمالی822211.2‎ km²
1141Monnickendamهلند شمالی698116‎ km²
1145Katwoudeهلند شمالی13288.5‎ km²
1151Broek in Waterlandهلند شمالی283311.1‎ km²
1153Zuiderwoudeهلند شمالی6555.9‎ km²
صفحه 1بعدی

هلند

ُلند (به هلندی: Nederland (تلفظ: نـِیدِرلانت)) کشوری است کوچک از قلمروهای پادشاهی هلند در شمال غربی اروپا با شانزده و نیم میلیون جمعیت که بیشترشان مسیحی پروتستان هستند. جمعیت مسلمانان هلند نزدیک به یک میلیون نفر است. پایتخت هلند شهر آمستردام است، اما به منظور..  ︎  هلند صفحه ویکی پدیا