(235) کد پستی در هائیتی

مشاهده لیست کد پستی در هائیتی
منطقه زمانیوقت شرق امریکا
منطقه2,750‎ km²
جمعيت9.6 میلیون
تراکم جمعیت3508 / km²
کد پستیHT 1110, HT 1111, HT 1112 (232 بیشتر)
کد تلفن22, 25, 34 (7 بیشتر)
کسب و کارها در هائیتی10144
شهرها128
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
HT 1110 - HT 1720شهرستان شمالی33
HT 1723 - HT 2431شهرستان شمال شرقی23
HT 3110 - HT 3341شهرستان شمال غربی19
HT 4110 - HT 4520شهرستان آرتیبونیت21
HT 5110 - HT 5420شهرستان مرکزی19
HT 6110 - HT 6520شهرستان غربی51
HT 7110 - HT 7510شهرستان گرندآنسه20
HT 7410 - HT 7412, HT 7520 - HT 7540شهرستان نیپ7
HT 8110 - HT 8531شهرستان جنوبی28
HT 9110 - HT 9341شهرستان جنوب شرقی14

(235) کد پستی در هائیتی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
HT 1110کاپ-هائیتینشهرستان شمالی134815
HT 1111کاپ-هائیتینشهرستان شمالی134815
HT 1112کاپ-هائیتینشهرستان شمالی134815
HT 1113کاپ-هائیتینشهرستان شمالی134815
HT 1114کاپ-هائیتینشهرستان شمالی134815
HT 1120Quartier Morinشهرستان شمالی1299
HT 1130Limonadeشهرستان شمالی3810
HT 1131Limonadeشهرستان شمالی3810
HT 1210اکول-دو-نوردشهرستان شمالی3454
HT 1211اکول-دو-نوردشهرستان شمالی3454
HT 1212اکول-دو-نوردشهرستان شمالی3454
HT 1220Plaine du Nordشهرستان شمالی2492
HT 1221شهرستان شمالی
HT 1230Milotشهرستان شمالی5534
HT 1231Milotشهرستان شمالی5534
HT 1310Grande Rivière du Nordشهرستان شمالی8836
HT 1320Grande Rivière du Nordشهرستان شمالی8836
HT 1410Saint-Raphaëlشهرستان شمالی37739
HT 1420Dondonشهرستان شمالی5029
HT 1430Ranquitteشهرستان شمالی1391
HT 1440Pignonشهرستان شمالی6731
HT 1450La Victoireشهرستان شمالی
HT 1510Le Borgneشهرستان شمالی4288
HT 1511Le Borgneشهرستان شمالی4288
HT 1517Le Borgneشهرستان شمالی4288
HT 1520Port Margotشهرستان شمالی3070
HT 1521شهرستان شمالی
HT 1522Port Margotشهرستان شمالی3070
HT 1610Lenbeشهرستان شمالی32645
HT 1611Lenbeشهرستان شمالی32645
HT 1620Lenbeشهرستان شمالی32645
HT 1710Plaisanceشهرستان شمالی4152
HT 1720Pilateشهرستان شمالی4227
HT 1723شهرستان شمال شرقی
HT 2110فورت-لیبرتیشهرستان شمال شرقی11465
HT 2111Déracشهرستان شمال شرقی1855
HT 2112فورت-لیبرتیشهرستان شمال شرقی11465
HT 2120Ferrierشهرستان شمال شرقی3804
HT 2121Ferrierشهرستان شمال شرقی3804
HT 2130Perchesشهرستان شمال شرقی1889
HT 2210Ouanamintheشهرستان شمال شرقی10118
HT 2220Capotilleشهرستان شمال شرقی
HT 2230Mont Organiséشهرستان شمال شرقی2104
HT 2310Trou du Nordشهرستان شمال شرقی10569
HT 2320Trou du Nordشهرستان شمال شرقی10569
HT 2321Trou du Nordشهرستان شمال شرقی10569
HT 2330Terrier Rougeشهرستان شمال شرقی
HT 2331Phaétonشهرستان شمال شرقی2297
HT 2332Terrier Rougeشهرستان شمال شرقی
HT 2333Terrier Rougeشهرستان شمال شرقی
HT 2340Caracolشهرستان شمال شرقی1549
HT 2410Vallièresشهرستان شمال شرقی
HT 2411شهرستان شمال شرقی
HT 2420Cariceشهرستان شمال شرقی2104
HT 2430Mombin Crochuشهرستان شمال شرقی
HT 2431شهرستان شمال شرقی
HT 3110پورت-دو-پهشهرستان شمال غربی250000
HT 3111پورت-دو-پهشهرستان شمال غربی250000
HT 3120پورت-دو-پهشهرستان شمال غربی250000
HT 3121پورت-دو-پهشهرستان شمال غربی250000
HT 3122پورت-دو-پهشهرستان شمال غربی250000
HT 3130پورت-دو-پهشهرستان شمال غربی250000
HT 3140Chansolmeشهرستان شمال غربی
HT 3210Saint-Louis du Nordشهرستان شمال غربی11849
HT 3211Saint-Louis du Nordشهرستان شمال غربی11849
HT 3212Saint-Louis du Nordشهرستان شمال غربی11849
HT 3220Anse-à-Foleurشهرستان شمال غربی
HT 3223Anse-à-Foleurشهرستان شمال غربی
HT 3310Môle Saint-Nicolasشهرستان شمال غربی3224
HT 3311Môle Saint-Nicolasشهرستان شمال غربی3224
HT 3312Môle Saint-Nicolasشهرستان شمال غربی3224
HT 3320Bombardopolisشهرستان شمال غربی1974
HT 3330Baie de Henneشهرستان شمال غربی1660
HT 3340Jean-Rabelشهرستان شمال غربی5419
HT 3341Jean-Rabelشهرستان شمال غربی5419
HT 4110گونیوشهرستان آرتیبونیت84961
HT 4111گونیوشهرستان آرتیبونیت84961
HT 4120Enneryشهرستان آرتیبونیت1511
HT 4130گونیوشهرستان آرتیبونیت84961
HT 4210Gros Morneشهرستان آرتیبونیت7294
HT 4220Terre Neuveشهرستان آرتیبونیت911
HT 4230Anse Rougeشهرستان آرتیبونیت4437
HT 4231Anse Rougeشهرستان آرتیبونیت4437
HT 4310Saint-Marcشهرستان آرتیبونیت66226
HT 4311Montrouisشهرستان غربی
HT 4320Verrettesشهرستان آرتیبونیت48724
HT 4321Verrettesشهرستان آرتیبونیت48724
HT 4322Deschapellesشهرستان آرتیبونیت
HT 4323شهرستان آرتیبونیت
HT 4330شهرستان آرتیبونیت
HT 4410Dessalinesشهرستان آرتیبونیت12288
HT 4420Petite Rivière de l’Artiboniteشهرستان آرتیبونیت
HT 4421Petite Rivière de l’Artiboniteشهرستان آرتیبونیت
HT 4430Grande Salineشهرستان آرتیبونیت1787
HT 4440Desdunesشهرستان آرتیبونیت
HT 4510Marmeladeشهرستان آرتیبونیت2184
HT 4520Saint-Michel de l’Atalayeشهرستان آرتیبونیت
HT 5110هینشیشهرستان مرکزی18590
HT 5111هینشیشهرستان مرکزی18590
HT 5120Mayisadشهرستان مرکزی5204
HT 5121Mayisadشهرستان مرکزی5204
HT 5130Thomondeشهرستان مرکزی3696
HT 5140هینشیشهرستان مرکزی18590
HT 5210Mirebalaisشهرستان مرکزی9082
HT 5211Mirebalaisشهرستان مرکزی9082
HT 5220Sodoشهرستان مرکزی
HT 5230شهرستان مرکزی
HT 5231Péligreشهرستان مرکزی
HT 5310Lascahobasشهرستان مرکزی7574
HT 5320Belladèreشهرستان مرکزی
HT 5321Lascahobasشهرستان مرکزی7574
HT 5330Lascahobasشهرستان مرکزی7574
HT 5410Cerca la Sourceشهرستان مرکزی2792
HT 5411شهرستان مرکزی
HT 5412Cerca la Sourceشهرستان مرکزی2792
HT 5420Thomassiqueشهرستان مرکزی4857
HT 6110پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6111پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6112پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6113پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6114پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6115پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6116پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6117پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6118پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6119پورتو پرنسشهرستان غربی1234742
HT 6120شهرستان غربی
HT 6121شهرستان غربی
HT 6122شهرستان غربی
HT 6123شهرستان غربی
HT 6124شهرستان غربی
HT 6125شهرستان غربی
HT 6130Carrefourشهرستان غربی
HT 6131Carrefourشهرستان غربی
HT 6132Carrefourشهرستان غربی
HT 6133Carrefourشهرستان غربی
HT 6134Carrefourشهرستان غربی
HT 6135Carrefourشهرستان غربی
HT 6136Carrefourشهرستان غربی
HT 6140Pétionvilleشهرستان غربی283052
HT 6141Pétionvilleشهرستان غربی283052
HT 6142Pétionvilleشهرستان غربی283052
HT 6143Pétionvilleشهرستان غربی283052
HT 6144Pétionvilleشهرستان غربی283052
HT 6150Kenscoffشهرستان غربی42175
HT 6160Gressierشهرستان غربی25947
HT 6210Léogâneشهرستان غربی134190
HT 6211Trouinشهرستان غربی
HT 6212Léogâneشهرستان غربی134190
HT 6220Tigwavشهرستان غربی117504
HT 6221شهرستان غربی
HT 6230Grangwavشهرستان غربی49288
HT 6310Croix des Bouquetsشهرستان غربی229127
HT 6311Croix des Bouquetsشهرستان غربی229127
HT 6312شهرستان غربی
HT 6320Thomazeauشهرستان غربی52017
HT 6330Ganthierشهرستان غربی
HT 6331Fond Parisienشهرستان غربی
HT 6340Cornillonشهرستان غربی7572
HT 6350Fond Verrettesشهرستان غربی2789
HT 6410Arcahaieشهرستان غربی
HT 6411Arcahaieشهرستان غربی
HT 6420Cabaretشهرستان غربی3951
HT 6421شهرستان غربی
HT 6510Anse à Galetsشهرستان غربی7178
HT 6520Pointe à Raquettesشهرستان غربی
HT 7110ژرمیشهرستان گرندآنسه97503
HT 7111ژرمیشهرستان گرندآنسه97503
HT 7112شهرستان گرندآنسه
HT 7120ابریکاتسشهرستان گرندآنسه1245
HT 7130ژرمیشهرستان گرندآنسه97503
HT 7140Moronشهرستان گرندآنسه1830
HT 7141Moronشهرستان گرندآنسه1830
HT 7150Chambellanشهرستان گرندآنسه1397
HT 7210Anse d’Hainaultشهرستان گرندآنسه
HT 7220Dame-Marieشهرستان گرندآنسه6036
HT 7221Dame-Marieشهرستان گرندآنسه6036
HT 7230Les Iroisشهرستان گرندآنسه2265
HT 7231Carcasseشهرستان گرندآنسه
HT 7310Corailشهرستان گرندآنسه2782
HT 7320Roseauxشهرستان گرندآنسه
HT 7330Beaumontشهرستان گرندآنسه
HT 7340Corailشهرستان گرندآنسه2782
HT 7410میراگوانشهرستان نیپ89202
HT 7411شهرستان نیپ
HT 7412Paillantشهرستان نیپ
HT 7413Fond des Nêgresشهرستان گرندآنسه
HT 7420Petite Rivière de Nippesشهرستان گرندآنسه1794
HT 7510Anse-à-Veauشهرستان گرندآنسه1731
HT 7520Baradèresشهرستان نیپ1666
HT 7521Baradèresشهرستان نیپ1666
HT 7530Petit Trou de Nippesشهرستان نیپ2130
HT 7540Lazilشهرستان نیپ778
HT 8110له کایشهرستان جنوبی125799
HT 8120Torbeckشهرستان جنوبی1918
HT 8121Torbeckشهرستان جنوبی1918
HT 8122Torbeckشهرستان جنوبی1918
HT 8130Chantalشهرستان جنوبی1848
HT 8140Camp Perrinشهرستان جنوبی967
HT 8150Manicheشهرستان جنوبی
HT 8160له کایشهرستان جنوبی125799
HT 8210Port-Salutشهرستان جنوبی
HT 8220Port-Salutشهرستان جنوبی
HT 8230Port-Salutشهرستان جنوبی
HT 8310Aquinشهرستان جنوبی5246
HT 8311Fond des Blancsشهرستان جنوبی2653
HT 8312Aquinشهرستان جنوبی5246
HT 8316Aquinشهرستان جنوبی5246
HT 8320Saint-Louis du Sudشهرستان جنوبی1528
HT 8330Cavaillonشهرستان جنوبی1023
HT 8410Coteauxشهرستان جنوبی2065
HT 8411Port-à-Pimentشهرستان جنوبی3819
HT 8412Coteauxشهرستان جنوبی2065
HT 8420Port-à-Pimentشهرستان جنوبی3819
HT 8430Roche-à-Bateauشهرستان جنوبی1662
HT 8510Chardonnièreشهرستان جنوبی3930
HT 8511Chardonnièreشهرستان جنوبی3930
HT 8520Les Anglaisشهرستان جنوبی8247
HT 8530Tiburonشهرستان جنوبی3054
HT 8531Tiburonشهرستان جنوبی3054
HT 9110ژاکملشهرستان جنوب شرقی137966
HT 9111ژاکملشهرستان جنوب شرقی137966
HT 9120Marigotشهرستان جنوب شرقی1698
HT 9121Marigotشهرستان جنوب شرقی1698
HT 9130La Vallée de Jacmelشهرستان جنوب شرقی
HT 9140La Vallée de Jacmelشهرستان جنوب شرقی
HT 9210Bainetشهرستان جنوب شرقی
HT 9220Côtes-de-Ferشهرستان جنوبی2393
HT 9310Belle-Anseشهرستان جنوب شرقی2611
HT 9311Belle-Anseشهرستان جنوب شرقی2611
HT 9320Belle-Anseشهرستان جنوب شرقی2611
HT 9321Belle-Anseشهرستان جنوب شرقی2611
HT 9330Thioteشهرستان جنوب شرقی2461
HT 9340Anse-à-Pitreشهرستان جنوب شرقی1736
HT 9341Belle-Anseشهرستان جنوب شرقی2611

هائیتی

(به فرانسوی: Haïti) (کریول هائیتی: Ayiti) کشوری است در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن پورتو پرنس است. جمعیت این کشور ۹٫۷ میلیون نفر و زبان‌های رسمی آن فرانسوی و کریول هائیتی است. واحد پول آن گورد است. درصد از مردم هائیتی سیاه‌پوست و ۲٫۵ درصد م..  ︎  هائیتی صفحه ویکی پدیا