(4805) کد پستی در نروژ

مشاهده لیست کد پستی در نروژ
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
جمعيت5.0 میلیون
کد پستی0001, 0010, 0015 (4802 بیشتر)
کد تلفن2, 3, 31 (33 بیشتر)
کسب و کارها در نروژ495265
شهرها1097
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
0001 - 1483اسلو666
1300 - 1556, 1900 - 2170آکرشوس277
1501 - 1950اوستفولد227
2201 - 2616هدمارک159
2601 - 2985اوپلاند (نروژ)178
3001 - 3058, 3300 - 3648بوسکرود196
3060 - 3297وستفولد199
3650 - 3999تلمارک188
4001 - 4600, 5501 - 5595روگالاند304
4400 - 4720وست آدر153
4724 - 4994اوست آدر118
5003 - 5994هوردالاند489
6001 - 6699مور او رومسدال298
6700 - 6996سون اوگ فیوردانه194
7003 - 7596سور تروندلاگ320
7500 - 7533, 7600 - 7994نورد تروندلاگ147
8001 - 8985نوردلاند380
9006 - 9498ترومز231
9501 - 9991فینمارک119

نقشه تعاملی

نروژ

(/ˈnɔrweɪ/، با نام رسمی پادشاهی نروژ، هم‌چنین به فارسی دَری «ناروی» کشور پادشاهی مستقل و متمرکزی است که قلمروی آن بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی، یان ماین و مجمع‌الجزایر سوالبارد در قطب شمال را دربرمی‌گیرد. جزیرهٔ پتر یکم در قطب جنوب و همچنین جزیره بووه در ن..  ︎  نروژ صفحه ویکی پدیا