2088 · کد پستی قبلی

کد پستی 2089, مولداوی - نقشه و اطلاعات

شهر اصلیCiorescu
زمان محلیدوشنبه 20:40
منطقه زمانیوقت عادی شرق اروپا
مختصات47.129629872079° / 28.8924323883025°
مربوط کد پستی208220832084208520862088

نقشه کد پستی 2089

نقشه تعاملی

کد های منطقه

درصد منطقه کدهای استفاده شده توسط کسب و کارها در 2089
 کد تلفن 22: 66.7%
 کد تلفن 6: 26.7%
 کد تلفن 7: 6.7%

صنایع

توزیع تجارت توسط صنعت
 آموزش و پرورش: 25.8%
 خرید: 25.8%
 جامعه و دولت: 12.9%
 وسایل نقلیه: 9.7%
 پزشکی: 6.5%
 دین و مذهب: 6.5%
 زیبایی و اسپا : 3.2%
 رستوران ها: 3.2%
 غذا: 3.2%
 خدمات مالی: 3.2%

زمین لرزه های اخیر در نزدیکی

بزرگی 3.0 و بیشتر
تاریخزماناندازهفاصلهعمقمحل سکونتارتباط دادن
1992/7/912:553.391.3 کیلومتر33,000 مترRomaniausgs.gov