کد پستی 2089, مولداوی

Ciorescu

Ciorescu, formerly known as Cricova Nouǎ (Romanian; Russian: Новое Криково, Novoye Krikovo), is a commune in Moldova, located 14 kilometres (8.7 mi) in the north-east of Chişinău, the capital of Moldova. The commune is part of the Rîşcani sector of t..    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:Ciorescu
منطقه زمانی:وقت تابستانی شرق اروپا
زمان محلی:Friday 2:17
طول و عرض جغرافیایی:47.129629872079° / 28.8924323883025°
مربوط کد پستی:208220832084208520862088

2089 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 2089  - Ciorescu

بیشتر
2089 - Ciorescu

نزدیک Ciorescu


مشاهده همه شهرها در کیشیناو

مربوط کد پستی


مولداوی کد پستی