کد پستی 2086, مولداوی

کیشیناو

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت عادی شرق اروپا
زمان محلی:Wednesday 6:53
طول و عرض جغرافیایی:46.8844° / 28.9892°
کد تلفن22256
مربوط کد پستی:208120822083208420852088

نزدیک کیشیناو

مربوط کد پستی


مولداوی کد پستی