کد پستی 2085, مولداوی

Ceroborta

اطلاعات جزیي
شهر:Ceroborta
منطقه زمانی:وقت تابستانی شرق اروپا
زمان محلی:Friday 2:00
طول و عرض جغرافیایی:47.0936° / 28.9517°
مربوط کد پستی:208120822083208420862088

نزدیک Ceroborta


مشاهده همه شهرها در کیشیناو

مربوط کد پستی


مولداوی کد پستی