کد پستی 2084, مولداوی

Cricova

Cricova (Romanian pronunciation: [ˈkrikova]) is a Moldovan town, located 15 kilometres (9.3 mi) north of Chișinău, the capital of the country. Cricova is famous for its wine cellars, which make it a popular attraction for tourists. town's population..    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:Cricova
منطقه زمانی:وقت عادی شرق اروپا
زمان محلی:Wednesday 6:46
طول و عرض جغرافیایی:47.1399456893016° / 28.8645032328541°
مربوط کد پستی:208120822083208520862088

2084 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 2084  - Cricova

بیشتر
2084 - Cricova

نزدیک Cricova


مشاهده همه شهرها در کیشیناو

مربوط کد پستی


مولداوی کد پستی