کد پستی 2082, مولداوی

Coloniţa

Colonița is a commune in Chișinău municipality, Moldova. It is composed of a single village, Colonița.    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:Coloniţa
منطقه زمانی:وقت عادی شرق اروپا
زمان محلی:Wednesday 6:34
طول و عرض جغرافیایی:47.0378° / 28.9583°
مربوط کد پستی:208120832084208520862088

نزدیک Coloniţa


مشاهده همه شهرها در کیشیناو

مربوط کد پستی


مولداوی کد پستی