2051 · کد پستی قبلی
بعدی کد پستی · 2059

کد پستی 2055, مولداوی - نقشه و اطلاعات

شهر اصلیVatra
زمان محلیدوشنبه 18:50
منطقه زمانیوقت عادی شرق اروپا
مختصات47.0739° / 28.735°
مربوط کد پستی204320442045204620512059

نقشه کد پستی 2055

نقشه تعاملی

زمین لرزه های اخیر در نزدیکی

بزرگی 3.0 و بیشتر
تاریخزماناندازهفاصلهعمقمحل سکونتارتباط دادن
2005/4/78:493.799.9 کیلومترNoneRomaniausgs.gov
1992/7/912:553.378.2 کیلومتر33,000 مترRomaniausgs.gov