(1277) کد پستی در مولداوی

مشاهده لیست کد پستی در مولداوی
منطقه زمانیوقت شرق اروپا
منطقه3,346‎ km²
جمعيت4.3 میلیون
تراکم جمعیت1292 / km²
کد پستی2000, 2001, 2002 (1274 بیشتر)
کد تلفن210, 215, 216 (44 بیشتر)
کسب و کارها در مولداوی23688
شهرها828
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
2000 - 2093کیشیناو79
3004 - 3052, 5133 - 5138Raionul Soroca45
3100 - 3151بالتی17
3200 - 3252Municipiul Bender3
3401 - 3452Hînceşti44
3502 - 3557Orhei46
3600 - 3652Raionul Ungheni48
3718 - 3735, 7413 - 7420Raionul Străşeni22
3901 - 3934, 5312 - 5323Raionul Cahul41
4016 - 4018, 6501 - 6538, 7722 - 7724Anenii Noi33
4101 - 4133Cimişlia23
4201 - 4241Raionul Ştefan Vodă31
4301 - 4329, 7701 - 7730Raionul Căuşeni36
4401 - 4442Raionul Călăraşi36
4501 - 4571, 5801 - 5841, 6600 - 6619Teleneşti63
4523 - 4580Raionul Dubăsari14
4601 - 4646Raionul Edineţ33
4706 - 4741Briceni37
4813 - 4840Criuleni21
4901 - 4934Glodeni23
5001 - 5040, 6641 - 6654Floreşti46
5101 - 5211Donduşeni33
5201 - 5235Raionul Drochia26
5400 - 5439Rezina29
5601 - 5644Rîşcani43
5901 - 5951Făleşti49
6201 - 6243Sîngerei34
6301 - 6334Raionul Leova23
6401 - 6442Nisporeni28
6701 - 6717Basarabeasca9
6815 - 6831, 7713 - 7715Laloveni21
7101 - 7136Raionul Ocniţa30
7201 - 7236Şoldăneşti25
7301 - 7344Cantemir36

(1277) کد پستی در مولداوی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
2000کیشیناوکیشیناو635994
2001کیشیناوکیشیناو635994
2002کیشیناوکیشیناو635994
2003Durleştiکیشیناو
2004کیشیناوکیشیناو635994
2005کیشیناوکیشیناو635994
2008کیشیناوکیشیناو635994
2009کیشیناوکیشیناو635994
2011Codruکیشیناو
2012کیشیناوکیشیناو635994
2015کیشیناوکیشیناو635994
2017کیشیناوکیشیناو635994
2019کیشیناوکیشیناو635994
2020کیشیناوکیشیناو635994
2021کیشیناوکیشیناو635994
2023کیشیناوکیشیناو635994
2024کیشیناوکیشیناو635994
2025کیشیناوکیشیناو635994
2026کیشیناوکیشیناو635994
2028کیشیناوکیشیناو635994
2029کیشیناوکیشیناو635994
2032کیشیناوکیشیناو635994
2033کیشیناوکیشیناو635994
2038کیشیناوکیشیناو635994
2043کیشیناوکیشیناو635994
2044کیشیناوکیشیناو635994
2045کیشیناوکیشیناو635994
2046کیشیناوکیشیناو635994
2049کیشیناوکیشیناو635994
2051کیشیناوکیشیناو635994
2055Vatraکیشیناو3800
2059کیشیناوکیشیناو635994
2060کیشیناوکیشیناو635994
2062کیشیناوکیشیناو635994
2064کیشیناوکیشیناو635994
2068کیشیناوکیشیناو635994
2069کیشیناوکیشیناو635994
2070کیشیناوکیشیناو635994
2071کیشیناوکیشیناو635994
2072کیشیناوکیشیناو635994
2073کیشیناوکیشیناو635994
2075کیشیناوکیشیناو635994
2081Bubuieciکیشیناو
2082Coloniţaکیشیناو
2083کیشیناوکیشیناو635994
2084Cricovaکیشیناو7400
2085Cerobortaکیشیناو
2086کیشیناو
2088Ghidighiciکیشیناو
2089Ciorescuکیشیناو6870
صفحه 1بعدی

مولداوی

مولداوی (به مولداویایی: Republica Moldova) کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است. مرزهای مولداوی با رومانی در راستای رودهای پروت و دانوب کشیده شده‌است. این کشور از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ با نام جمهوری شوروی سوسیا..  ︎  مولداوی صفحه ویکی پدیا