(2212) کد پستی در مراکش

مشاهده لیست کد پستی در مراکش
منطقه زمانیوقت مراکش
منطقه71,050‎ km²
جمعيت31.6 میلیون
تراکم جمعیت445.1 / km²
کد پستی01776, 10000, 10002 (2209 بیشتر)
کد تلفن520, 521, 5222 (119 بیشتر)
کسب و کارها در مراکش144109
شهرها249
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
10000 - 12152, 15000 - 15425رباط سلا زمور زعیر174
13000 - 13322, 25000 - 27222شاویه وردیغه136
14000 - 14325, 16000 - 16324غرب شرارده بنی حسین107
20000 - 21000, 27182 - 29672کازابلانکای بزرگ175
22202 - 23702تادله ازیلال114
24000 - 24452, 46000 - 46322دکاله عبده114
30000 - 31372, 33174 - 33323فاس بولمان77
32000 - 32375, 35000 - 35424تازه الحسیمه تاونات138
40000 - 45272مراکش تانسیفت الحوز198
44352 - 45900, 80000 - 87702سوس ماسه درعه362
50000 - 54502مکناس تافیلالت147
60000 - 65800Oriental Region152
70050 - 71002عیون بوجدور - ساقیه الحمراء6
90000 - 94152طنجه تطوان118

(2212) کد پستی در مراکش

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
01776
10000رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10002رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10003رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10004رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10005رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10006رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10010رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10012رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10013رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10014رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10015رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10016رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10020رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10023رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10024رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10025رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10026رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10030رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10032رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10033رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10034رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10035رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10036رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10040رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10042رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10043رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10044رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10045رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10046رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10050رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10052رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10053رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10054رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10055رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10060رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10070رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10080رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10090رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10100رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10102رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10103رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10104رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10105رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10106رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10110رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10112رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10113رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10114رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
10115رباط (مراکش)رباط سلا زمور زعیر1655753
صفحه 1بعدی

مراکش

َراکِش یا مغرب (به آمازیغی: Murakuc، موراکوش، ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ، به عربی: المغرب)، کشوری است در شمال غربی آفریقا. مراکش ساحلی طولانی با اقیانوس اطلس دارد که از شمال به جبل‌الطارق و دریای مدیترانه می‌رسد. کشور مراکش از سوی خاور با کشور الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، ا..  ︎  مراکش صفحه ویکی پدیا