(3540) کد پستی در مجارستان

مشاهده لیست کد پستی در مجارستان
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
جمعيت10.0 میلیون
کد پستی1011, 1012, 1013 (3537 بیشتر)
کد تلفن1, 20, 22 (58 بیشتر)
کسب و کارها در مجارستان544018
شهرها2564
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
1011 - 1806بوداپست178
2000 - 2769پست کانتی270
2400 - 2490, 8000 - 8157فیجر146
2500 - 2545, 2800 - 2949کوماروم-ایسترگوم106
2640 - 2699, 3041 - 3253نوگراد134
3000 - 3036, 3200 - 3399هیویس137
3400 - 3999بورسود-اباوج-زیمپلن349
4000 - 4288هاجدو-بیهار141
4300 - 4977زابولکس-زاتمار-بریج255
5000 - 5476جاسز-ناگیکون-زولنوک113
5500 - 5948بیکیس102
6000 - 6528باتس-کیسکون144
6600 - 6932Csongrád megye114
7020 - 7228تولنا116
7300 - 7396, 7600 - 7985بارانیا214
7400 - 7589, 8600 - 8739Somogy megye222
8161 - 8598وزپریم227
8353 - 8395, 8741 - 8999زالا176
9001 - 9495گیور-موسون-سوپرون218
9500 - 9985شهرستان واس191

نقشه تعاملی

(3540) کد پستی در مجارستان

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
1011Budapest X. kerületبوداپست50520.931‎ km²
1012Budapest X. kerületبوداپست29050.418‎ km²
1013Budapest X. kerületبوداپست60660.934‎ km²
1014Budapest X. kerületبوداپست25940.236‎ km²
1015Budapest X. kerületبوداپست34070.338‎ km²
1016Budapest X. kerületبوداپست78761.028‎ km²
1020Budapest X. kerületبوداپست
1021Budapest X. kerületبوداپست94547.5‎ km²
1022Budapest X. kerületبوداپست84971.22‎ km²
1023Budapest X. kerületبوداپست51480.877‎ km²
1024Budapest X. kerületبوداپست38450.537‎ km²
1025Budapest X. kerületبوداپست222347.2‎ km²
1026Budapest X. kerületبوداپست123542.372‎ km²
1027Budapest X. kerületبوداپست12200.17‎ km²
1028Budapest X. kerületبوداپست1583011.6‎ km²
1029Budapest X. kerületبوداپست83604.395‎ km²
1030Budapest X. kerületبوداپست
1031Budapest X. kerületبوداپست230657.2‎ km²
1032Budapest X. kerületبوداپست33770.538‎ km²
1033Budapest X. kerületبوداپست125543.052‎ km²
1034Budapest X. kerületبوداپست26420.447‎ km²
1035Budapest X. kerületبوداپست32420.481‎ km²
1036Budapest X. kerületبوداپست47540.801‎ km²
1037Budapest X. kerületبوداپست3900216.6‎ km²
1038Budapest X. kerületبوداپست165925‎ km²
1039Budapest X. kerületبوداپست253935.3‎ km²
1041Budapest X. kerületبوداپست64310.857‎ km²
1042Budapest X. kerületبوداپست49120.507‎ km²
1043Budapest X. kerületبوداپست47750.573‎ km²
1044Budapest X. kerületبوداپست292068.8‎ km²
1045Budapest X. kerületبوداپست177592.245‎ km²
1046Budapest X. kerületبوداپست196872.774‎ km²
1047Budapest X. kerületبوداپست94531.239‎ km²
1048Budapest X. kerületبوداپست113642.756‎ km²
1051Budapest X. kerületبوداپست60750.544‎ km²
1052Budapest X. kerületبوداپست58140.4‎ km²
1053Budapest X. kerületبوداپست18980.245‎ km²
1054Budapest X. kerületبوداپست45820.442‎ km²
1055Budapest X. kerületبوداپست56270.639‎ km²
1056Budapest X. kerületبوداپست34260.303‎ km²
1060Budapest X. kerületبوداپست
1061Budapest X. kerületبوداپست32870.236‎ km²
1062Budapest X. kerületبوداپست133480.84‎ km²
1063Budapest X. kerületبوداپست16030.187‎ km²
1064Budapest X. kerületبوداپست24750.181‎ km²
1065Budapest X. kerületبوداپست16340.136‎ km²
1066Budapest X. kerületبوداپست39870.249‎ km²
1067Budapest X. kerületبوداپست41190.214‎ km²
1068Budapest X. kerületبوداپست46650.25‎ km²
1069Budapest X. kerületبوداپست
صفحه 1بعدی

مجارستان

َجارستان (به مجاری: Magyarország) کشوری در اروپای مرکزی بوده که پایتخت آن بوداپست است. مساحت آن ۹۳۰۳۰ کیلومتر مربع است. این کشور در حدود ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر جمعیت دارد، زبان رسمی آن مجاری و واحد پول آن فورینت است. پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور بوداپس..  ︎  مجارستان صفحه ویکی پدیا