(11) کد پستی در مایوت

مشاهده لیست کد پستی در مایوت
منطقه زمانیوقت مایوت
جمعيت212645
کد پستی97600, 97605, 97615 (8 بیشتر)
کسب و کارها در مایوت590
شهرها8

مایوت

۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵٫۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد. سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت رسماً به جزایر ماورا بحار فرانسه که در گذشته مستعمره فرانسه و امروزه بخشی از خاک آن به شمار می‌روند اضافه شد.  ︎  مایوت صفحه ویکی پدیا