(2846) کد پستی در مالزی

مشاهده لیست کد پستی در مالزی
منطقه زمانیوقت مالزی (کوچینگ)
منطقه33,003‎ km²
جمعيت28.3 میلیون
تراکم جمعیت856.7 / km²
کد پستی01000, 01007, 01009 (2843 بیشتر)
کد تلفن10, 11, 1110 (1007 بیشتر)
کسب و کارها در مالزی1713004
شهرها338
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
01000 - 02800پرلیس78
05000 - 09810کداح152
10000 - 14400پنانگ141
15000 - 18500کلانتان135
20000 - 24300ترنگانو159
25000 - 28800پاهانگ201
30000 - 36810پراک230
40000 - 48300سلانگور280
50000 - 60000کوالا لامپور280
62000 - 62988پوتراجایا70
70000 - 73509نگاری سمبیلان150
75000 - 78309ایالت ملاکا116
79000 - 86900جوهور (ایالت)188
87000 - 87033لابوآن27
87010 - 91309صباح433
93000 - 98859ساراواک224

(2846) کد پستی در مالزی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
01000کنگر (شهر)پرلیس63869
01007کنگر (شهر)پرلیس63869
01009کنگر (شهر)پرلیس63869
01500کنگر (شهر)پرلیس63869
01502کنگر (شهر)پرلیس63869
01503کنگر (شهر)پرلیس63869
01504کنگر (شهر)پرلیس63869
01505کنگر (شهر)پرلیس63869
01506کنگر (شهر)پرلیس63869
01508کنگر (شهر)پرلیس63869
01512کنگر (شهر)پرلیس63869
01514کنگر (شهر)پرلیس63869
01516کنگر (شهر)پرلیس63869
01517کنگر (شهر)پرلیس63869
01518کنگر (شهر)پرلیس63869
01524کنگر (شهر)پرلیس63869
01529کنگر (شهر)پرلیس63869
01532کنگر (شهر)پرلیس63869
01538کنگر (شهر)پرلیس63869
01540کنگر (شهر)پرلیس63869
01546کنگر (شهر)پرلیس63869
01550کنگر (شهر)پرلیس63869
01551کنگر (شهر)پرلیس63869
01556کنگر (شهر)پرلیس63869
01560کنگر (شهر)پرلیس63869
01564کنگر (شهر)پرلیس63869
01570کنگر (شهر)پرلیس63869
01572کنگر (شهر)پرلیس63869
01576کنگر (شهر)پرلیس63869
01578کنگر (شهر)پرلیس63869
01582کنگر (شهر)پرلیس63869
01586کنگر (شهر)پرلیس63869
01590کنگر (شهر)پرلیس63869
01592کنگر (شهر)پرلیس63869
01594کنگر (شهر)پرلیس63869
01596کنگر (شهر)پرلیس63869
01598کنگر (شهر)پرلیس63869
01600کنگر (شهر)پرلیس63869
01604کنگر (شهر)پرلیس63869
01606کنگر (شهر)پرلیس63869
01608کنگر (شهر)پرلیس63869
01609کنگر (شهر)پرلیس63869
01610کنگر (شهر)پرلیس63869
01612کنگر (شهر)پرلیس63869
01614کنگر (شهر)پرلیس63869
01620کنگر (شهر)پرلیس63869
01622کنگر (شهر)پرلیس63869
01626کنگر (شهر)پرلیس63869
01628کنگر (شهر)پرلیس63869
01630کنگر (شهر)پرلیس63869
صفحه 1بعدی

مالزی

کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالا لامپور است. سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری) این کشور واقع است. مالزی عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای همسود است. این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا اس..  ︎  مالزی صفحه ویکی پدیا