(680) کد پستی در مالدیو

مشاهده لیست کد پستی در مالدیو
منطقه زمانیوقت مالدیو
جمعيت395650
کد پستی00010, 00020, 00030 (677 بیشتر)
کد تلفن301, 330, 331 (38 بیشتر)
کسب و کارها در مالدیو33314
شهرها27
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
10010 - 10030Vaavu Atholhu3
18011 - 18018Gnaviyani Atholhu7
20016 - 21049Kaafu Atoll328

(680) کد پستی در مالدیو

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
00010
00020Mahibadhoo2156
00030
00040Mahibadhoo2156
00050
00060
00070
00080
00090
00100
00110
00120
00130
00140
00150
00160
00170
00180
00190
00200
00210
00220
00230
00240
00250
00260
01010
01020
01030
01040
01050
01060
01070
01080
01090
01100
01110
01120
01130
01140
01150
01160
02010
02020Hanimaadhoo
02030
02040
02050
02060
02070
02080
صفحه 1بعدی

مالدیو

کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند واقع در در جنوب غربی هند. پایتخت آن ماله است. جمعیت این کشور ۳۲۸ هزار نفر و واحد پول آن روفیه مالدیو است. رسمی این کشور دیوهی نام دارد که زبانی هندواروپایی است و همانندی‌هایی با زبان سینهالی قدیم دارد. مردم آن از قوم مالدیو..  ︎  مالدیو صفحه ویکی پدیا