(11568) کد پستی در مالت

مشاهده لیست کد پستی در مالت
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه316‎ km²
جمعيت403000
تراکم جمعیت1275 / km²
کد پستیATD, BBG, BKR (69 بیشتر)
کد پستی11568
کسب و کارها در مالت16243
شهرها74

نقشه تعاملی

(72) کد پستی در مالت

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
ATDآتاردآتارد114546.6‎ km²
BBGبیرزبوگابیرزبوگا104879.3‎ km²
BKR196932.662‎ km²
BMLکاسپیکواکاسپیکوا58531.017‎ km²
BRGبیرگوبیرگو19400.532‎ km²
BZNبالزانبالزان43490.604‎ km²
DGLDingliDingli35615.7‎ km²
FGR102341.122‎ km²
FNTFontanaIl-Fontana7740.471‎ km²
FRNFlorianaIl-Furjana13980.926‎ km²
GDJGudjaIl-Gudja31322.298‎ km²
GHRHal GharghurĦal Għargħur29502.179‎ km²
GRB10814.607‎ km²
GSMGħajnsielemGħajnsielem22287.2‎ km²
GSRGħasriL-Għasri5015.3‎ km²
GXQGħaxaqĦal Għaxaq43623.933‎ km²
GZRگزیراگزیرا61720.97‎ km²
HMRهارون (مالت)هارون (مالت)83281.059‎ km²
IKLL-IklinL-Iklin33801.725‎ km²
ISLSengleaL-Isla12100.158‎ km²
KCM17675.5‎ km²
KKPKirkopKirkop13720.953‎ km²
KKRKalkaraIl-Kalkara27761.766‎ km²
KMNCominoGħajnsielem
LJAIs-Simblijaناسار28281.103‎ km²
LQA69697.2‎ km²
MDNImdinaL-Imdina4440.89‎ km²
MFN6271.604‎ km²
MGRImġarrL-Imġarr365216.1‎ km²
MLHManikataملیحه865822.8‎ km²
MQBMqabbaL-Imqabba38762.67‎ km²
MRSمارسامارسا38462.276‎ km²
MSDمسیدامسیدا81851.745‎ km²
MSKمرسسکلامرسسکلا101455.4‎ km²
MSTموستاموستا189716.7‎ km²
MTFImtarfaL-Imtarfa22300.719‎ km²
MTPمارسامارسا
MXKMarsaxlokkMarsaxlokk28784.716‎ km²
MXRMunxarIl-Munxar4951.315‎ km²
NDRNadurIn-Nadur36007.1‎ km²
NXRناسارناسار1314211.6‎ km²
PBKPembrokePembroke33672.306‎ km²
PLAپائولاپائولا74972.53‎ km²
PTA38050.451‎ km²
QLA19825.9‎ km²
QRDQrendiIl-Qrendi23275.4‎ km²
QRMکورمیکورمی161215.1‎ km²
RBT1111326.7‎ km²
SFISafiSafi22992.278‎ km²
SGNسان گوانسان گوان113302.61‎ km²
SGWسیگیویسیگیوی790919.3‎ km²
SLC28100.693‎ km²
SLMسلیماسلیما114851.272‎ km²
SLZSan LawrenzSaint Lawrence6243.574‎ km²
SNTSannatSannat18203.854‎ km²
SPB1670014.5‎ km²
STJPacevilleسن جولیان67301.591‎ km²
SVRسانتا ونراسانتا ونرا65270.868‎ km²
SWQسویکیسویکی94603.008‎ km²
TXNترزینترزین92800.893‎ km²
VCTویکتوریا، مالتویکتوریا، مالت59212.909‎ km²
VLTTa’ Giorniسان گوان48900.857‎ km²
XBXTa’ XbiexTa’ Xbiex15630.291‎ km²
XJRXgħajraIx-Xgħajra20320.957‎ km²
XLNXlendiIl-Munxar4821.514‎ km²
XRAXagħraIx-Xagħra39757.6‎ km²
XWKXewkijaIx-Xewkija32524.529‎ km²
ZBBزبوگزبوگ9475.6‎ km²
ZBGزبوگزبوگ115448.7‎ km²
ZBR139615.3‎ km²
ZRQ105128.4‎ km²
ZTN116695.4‎ km²

مالت

مالت کشوری در جنوب اروپا در مرکز دریای مدیترانه است. این کشور از مجمع‌الجزایر کوچکی تشکیل شده که نقش استراتژیک مهمی در طول تاریخ داشته‌است و مکان مبارزه و برهم کنش بین اروپای در حال شکل‌گیری و فرهنگ و تمدن قدیمیتر آفریقا و خاورمیانه بوده‌است. پایتخت این کشور..  ︎  مالت صفحه ویکی پدیا