(95) کد پستی در مارتینیک

مشاهده لیست کد پستی در مارتینیک
منطقه زمانیوقت آتلانتیک
جمعيت386486
کد پستی97200, 97201 CEDEX, 97202 CEDEX (92 بیشتر)
کسب و کارها در مارتینیک11428
شهرها29
کد پستیشهرتعداد کد پستی
97200 - 97209 CEDEX, 97234 - 97269 CEDEXفور-دو-فرانس40
97210 CEDEX 2 - 97212, 97281 CEDEX 1 - 97298 CEDEX 2مارتینیک21
97271 CEDEX - 97279 CEDEXشولشه10
97281 CEDEX 1 - 97298 CEDEX 2لو لمونتن19

(95) کد پستی در مارتینیک

کد پستیشهرجمعیت شهر
97200فور-دو-فرانس89995
97201 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97202 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97203 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97204 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97205 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97206 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97207 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97208 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97209 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97210 CEDEX 2لو لمونتن39229
97211Rivière-Pilote13359
97212Saint-Joseph16974
97213Le Gros-Morne11025
97214Le Lorrain8341
97215Rivière-Salée
97216مارتینیک
97217Les Anses-d'Arlet
97218Grand'Rivière
97219 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97220Petite Rivière Salée15152
97221Le Carbet
97222Bellefontaine
97223Le Diamant
97224Ducos17394
97225Marigot
97226Le Morne-Vert
97227Sainte-Anne
97228Sainte-Luce9196
97229Les Trois-Îlets5657
97230Sainte-Marie20380
97231لو روبر23814
97232لو لمونتن39229
97233شولشه
97234فور-دو-فرانس89995
97240Le François19682
97241 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97242 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97243 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97244 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97245 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97246 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97247 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97248 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97249 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97250Fonds-Saint-Denis
97251 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97252 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97253 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97254 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97255 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97256 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97257 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97258 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97259 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97260Le Morne-Rouge5469
97261 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97262 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97263 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97264 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97265 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97266 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97267 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97268 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97269 CEDEXفور-دو-فرانس89995
97270Saint-Esprit8508
97271 CEDEXشولشه
97272 CEDEXشولشه
97273 CEDEXشولشه
97274 CEDEXشولشه
97275 CEDEXشولشه
97276 CEDEXشولشه
97277 CEDEXشولشه
97278 CEDEXشولشه
97279 CEDEXشولشه
97280Le Vauclin7812
97281 CEDEX 1لو لمونتن39229
97282 CEDEX 1لو لمونتن39229
97283 CEDEX 1لو لمونتن39229
97284 CEDEX 2لو لمونتن39229
97285 CEDEX 2لو لمونتن39229
97286 CEDEX 2لو لمونتن39229
97287 CEDEX 2لو لمونتن39229
97288 CEDEX 2لو لمونتن39229
97289 CEDEX 2لو لمونتن39229
97290Le Marin7943
97291 CEDEX 2لو لمونتن39229
97292 CEDEX 2لو لمونتن39229
97293 CEDEX 2لو لمونتن39229
97294 CEDEX 2لو لمونتن39229
97295 CEDEX 2لو لمونتن39229
97296 CEDEX 2لو لمونتن39229
97297 CEDEX 2لو لمونتن39229
97298 CEDEX 2لو لمونتن39229
97299 CEDEXفور-دو-فرانس89995

مارتینیک

مارتینیک (به فرانسوی: Martinique) جزیره‌ای در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی، جنوب دومینیکا، شمال سنت لوسیا و ۴۸۳ کیلومتری شمال شرق ونزوئلا. از جمله مستعمرات فرادریاهای فرانسه به شمار می‌رود. یکی از ۴ ناحیه‌های ورا دریای فرانسه به شمار می‌آید.   ︎  مارتینیک صفحه ویکی پدیا