(16718) کد پستی در لیتوانی

مشاهده لیست کد پستی در لیتوانی
منطقه زمانیوقت شرق اروپا
منطقه6,500‎ km²
جمعيت2.9 میلیون
تراکم جمعیت453.0 / km²
کد پستی00001, 00009, 00100 (16715 بیشتر)
کد تلفن310, 313, 315 (53 بیشتر)
کسب و کارها در لیتوانی121982
شهرها466
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
01001 - 27126شهرستان ویلنیوس1816
28118 - 33355شهرستان اوتنا441
35001 - 42494شهرستان پانه‌وژیس1123
44001 - 60486شهرستان کاوناس3627
62001 - 67482شهرستان آلیتوس539
68107 - 71482شهرستان ماریامپوله422
71481 - 75493شهرستان تاوراگه459
76001 - 86459شهرستان شاولیای1152
87001 - 90489شهرستان تلشای468
91001 - 99425شهرستان کلایپدا1215

نقشه تعاملی

(16718) کد پستی در لیتوانی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
00001شهرستان کلایپدا
00009پالانگاشهرستان کلایپدا
00100پالانگاشهرستان کلایپدا111.452‎ km²
00101پالانگاشهرستان کلایپدا3885.8‎ km²
00102پالانگاشهرستان کلایپدا1280.612‎ km²
00103پالانگاشهرستان کلایپدا2742.052‎ km²
00104پالانگاشهرستان کلایپدا2970.233‎ km²
00105پالانگاشهرستان کلایپدا1365,994 مترمربع
00106پالانگاشهرستان کلایپدا14110,134 مترمربع
00107پالانگاشهرستان کلایپدا7719,228 مترمربع
00108پالانگاشهرستان کلایپدا17827,380 مترمربع
00109پالانگاشهرستان کلایپدا32427,910 مترمربع
00110پالانگاشهرستان کلایپدا
00111پالانگاشهرستان کلایپدا14451,536 مترمربع
00112پالانگاشهرستان کلایپدا10149,815 مترمربع
00113پالانگاشهرستان کلایپدا28816,106 مترمربع
00114پالانگاشهرستان کلایپدا33022,356 مترمربع
00115پالانگاشهرستان کلایپدا16515,596 مترمربع
00116پالانگاشهرستان کلایپدا17531,994 مترمربع
00117پالانگاشهرستان کلایپدا27321,174 مترمربع
00118پالانگاشهرستان کلایپدا50924,211 مترمربع
00119پالانگاشهرستان کلایپدا29413,790 مترمربع
00120پالانگاشهرستان کلایپدا23014,341 مترمربع
00121پالانگاشهرستان کلایپدا2457,939 مترمربع
00122پالانگاشهرستان کلایپدا8228,657 مترمربع
00123پالانگاشهرستان کلایپدا8825,037 مترمربع
00124پالانگاشهرستان کلایپدا26311,940 مترمربع
00125پالانگاشهرستان کلایپدا8943,316 مترمربع
00126پالانگاشهرستان کلایپدا2680.136‎ km²
00127پالانگاشهرستان کلایپدا47165,380 مترمربع
00128پالانگاشهرستان کلایپدا4630.54‎ km²
00129پالانگاشهرستان کلایپدا2170.244‎ km²
00131پالانگاشهرستان کلایپدا2540.245‎ km²
00132پالانگاشهرستان کلایپدا6140.269‎ km²
00133پالانگاشهرستان کلایپدا2760.176‎ km²
00134پالانگاشهرستان کلایپدا4690.207‎ km²
00135پالانگاشهرستان کلایپدا5750.834‎ km²
00136پالانگاشهرستان کلایپدا3890.833‎ km²
00137پالانگاشهرستان کلایپدا3060.237‎ km²
00138پالانگاشهرستان کلایپدا27978,279 مترمربع
00139پالانگاشهرستان کلایپدا47168,618 مترمربع
00140پالانگاشهرستان کلایپدا30615,367 مترمربع
00141پالانگاشهرستان کلایپدا7513,534 مترمربع
00142پالانگاشهرستان کلایپدا29819,972 مترمربع
00143پالانگاشهرستان کلایپدا1390.138‎ km²
00144پالانگاشهرستان کلایپدا1340.124‎ km²
00145پالانگاشهرستان کلایپدا890.442‎ km²
00146پالانگاشهرستان کلایپدا2780.144‎ km²
00147پالانگاشهرستان کلایپدا2461.558‎ km²
00148پالانگاشهرستان کلایپدا4720.419‎ km²
صفحه 1بعدی

لیتوانی

لیتوانی (به لیتوانیایی: Lietuvos Respublika) کشوری است در شمال شرقی اروپا که از شمال به لتونی، از مشرق و جنوب شرقی به بلاروس، از جنوب به لهستان، از جنوب غربی به روسیه (منطقه برون‌بومی کالینینگراد) و از مغرب به دریای بالتیک محدود می‌شود. جمهوری لیتوانی بزرگتر..  ︎  لیتوانی صفحه ویکی پدیا