(4315) کد پستی در لوکزامبورگ

مشاهده لیست کد پستی در لوکزامبورگ
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه286.4‎ km²
جمعيت497538
تراکم جمعیت1737 / km²
کد پستی1019, 1110, 1111 (4312 بیشتر)
کسب و کارها در لوکزامبورگ50928
شهرها433
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
1019 - 9184District de Luxembourg3180
5401 - 5741, 6101 - 6956District de Grevenmacher541
8506 - 9999District de Diekirch590

نقشه تعاملی

(4315) کد پستی در لوکزامبورگ

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
1019اشتراسنDistrict de Luxembourg
1110FindelDistrict de Luxembourg5960,024 مترمربع
1111لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg21625,933 مترمربع
1112لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg29594,588 مترمربع
1113لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg36877,650 مترمربع
1114لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg75712,266 مترمربع
1115لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg4350.324‎ km²
1116لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg154339,925 مترمربع
1117لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg142019,655 مترمربع
1118لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg15511,729 مترمربع
1119لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg1539,506 مترمربع
1120لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg1292,264 مترمربع
1121لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg17430,024 مترمربع
1122لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg195970,339 مترمربع
1123لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg60220,566 مترمربع
1124لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg13929,270 مترمربع
1125لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg3882,057 مترمربع
1126لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg12176,072 مترمربع
1127لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg4137,716 مترمربع
1128لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg114558,424 مترمربع
1129لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg2190.41‎ km²
1130لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg290743,463 مترمربع
1131لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg4730,249 مترمربع
1132لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg6676,480 مترمربع
1133لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg106613,458 مترمربع
1134لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg103714,814 مترمربع
1135لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg40530,697 مترمربع
1136لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg3085,995 مترمربع
1137HowaldDistrict de Luxembourg48716,877 مترمربع
1138لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg7938,892 مترمربع
1139لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg2810.486‎ km²
1140لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg116678,712 مترمربع
1141لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg1530.339‎ km²
1142لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg376
1143لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg122028,676 مترمربع
1144لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg17711,179 مترمربع
1145لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg2160.115‎ km²
1146لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg32828,959 مترمربع
1147لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg26845,287 مترمربع
1148لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg58213,587 مترمربع
1149لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg1210.286‎ km²
1150لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg8290.192‎ km²
1151لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg76620,905 مترمربع
1152لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg66126,863 مترمربع
1153لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg
1159لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg642,612 مترمربع
1160لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg44624,888 مترمربع
1161لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg91755,984 مترمربع
1208لوکزامبورگ (شهر)District de Luxembourg3131,669 مترمربع
1209Senningerberg4223,908 مترمربع
صفحه 1بعدی

لوکزامبورگ

(به آلمانی: Großherzogtum Luxemburg)، (به فرانسوی: Grand-Duché de Luxembourg) کشور کوچکی در شمال اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ می‌باشد. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت پانصدهزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند ا..  ︎  لوکزامبورگ صفحه ویکی پدیا