(709) کد پستی در لتونی

مشاهده لیست کد پستی در لتونی
منطقه زمانیوقت شرق اروپا
منطقه6,489‎ km²
جمعيت2.2 میلیون
تراکم جمعیت341.8 / km²
کد پستیLV-1000, LV-1001, LV-1002 (706 بیشتر)
کد تلفن2, 630, 631 (33 بیشتر)
کسب و کارها در لتونی160001
شهرها157
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
LV-1000 - LV-2169Rīga57
LV-2008 - LV-2016یورمالا6
LV-2117 - LV-2119Salaspils Novads2
LV-2150 - LV-2154Siguldas Novads4
LV-3002 - LV-3007یلگاوا3
LV-3042 - LV-3045Ozolnieku Novads5
LV-3104 - LV-3147Tukuma Rajons13
LV-3131 - LV-3135Kandavas Novads6
LV-3201 - LV-3298Talsi Municipality19
LV-3309 - LV-3322, LV-3328 - LV-3333Kuldīgas Rajons15
LV-3323 - LV-3326Skrundas Novads6
LV-3400 - LV-3417لیپایا9
LV-3444 - LV-3446, LV-3484 - LV-3487Priekules Novads8
LV-3453 - LV-3457آیزپوته6
LV-3461 - LV-3466Pāvilostas Novads3
LV-3473 - LV-3476Nīcas Novads4
LV-3710 - LV-3724Dobeles Rajons10
LV-3721 - LV-3729Auces Novads6
LV-3853 - LV-3899Saldus Municipality17
LV-3907 - LV-3936Bauskas Novads12
LV-3917 - LV-3921Rundāles Novads3
LV-4001 - LV-4025, LV-4050 - LV-4061Limbažu Rajons10
LV-4022 - LV-4035Salacgrīvas Novads5
LV-4062 - LV-4068شهر الوجا5
LV-4118 - LV-4123وکپیبلگا مونیکیپلیتی5
LV-4126 - LV-4129Priekuļi Municipality4
LV-4139 - LV-4143شهر اماتا6
LV-4146 - LV-4154Pārgaujas Novads4
LV-4213 - LV-4216Mazsalacas Novads3
LV-4220 - LV-4228Kocēnu Novads6
LV-4234 - LV-4242Rūjienas Novads5
LV-4244 - LV-4247Naukšēnu Novads2
LV-4301 - LV-4359Alūksnes Rajons17
LV-4401 - LV-4429Gulbenes Rajons16
LV-4501 - LV-4580, LV-4590 - LV-4592Balvu Novads13
LV-4582 - LV-4587Viļakas Novads6
LV-4601 - LV-4652Rēzeknes Novads31
LV-4706 - LV-4729Smiltenes Novads8
LV-4727 - LV-4730Strenču Novads4
LV-4731 - LV-4735Valka Municipality6
LV-4801 - LV-4834, LV-4846 - LV-4884Madona Municipality19
LV-4826 - LV-4830Lubānas Novads2
LV-4835 - LV-4838واراکلانی مونیکیپلیتی5
LV-4840 - LV-4844Ērgļu Novads3
LV-4871 - LV-4880Cesvaines Novads2
LV-5001 - LV-5012, LV-5022 - LV-5065Ogres novads11
LV-5016 - LV-5033Ķeguma Novads4
LV-5110 - LV-5118Neretas Novads4
LV-5124 - LV-5134Jaunjelgavas Novads5
LV-5204 - LV-5211, LV-5236 - LV-5238Krustpils Novads6
LV-5208 - LV-5210شهر اکنیست3
LV-5224 - LV-5228Viesītes Novads4
LV-5301 - LV-5305Preiļi Municipality8
LV-5329 - LV-5333Riebiņu Novads7
LV-5401 - LV-5477Daugavpils municipality27
LV-5439 - LV-5447, LV-5471 - LV-5474Ilūkstes Novads6
LV-5601 - LV-5671Krāslavas Rajons9
LV-5674 - LV-5698Dagdas Novads10
LV-5729 - LV-5751Ludzas Rajons14
LV-5737 - LV-5740کارساوا7

نقشه تعاملی

(709) کد پستی در لتونی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
LV-1000MangaļsalaRīga
LV-1001MangaļsalaRīga58310.794‎ km²
LV-1002MangaļsalaRīga141374.642‎ km²
LV-1003MangaļsalaRīga122992.376‎ km²
LV-1004MangaļsalaRīga2898611.2‎ km²
LV-1005MangaļsalaRīga3818612.5‎ km²
LV-1006MangaļsalaRīga186987.1‎ km²
LV-1007MangaļsalaRīga1953514.2‎ km²
LV-1009MangaļsalaRīga146212.381‎ km²
LV-1010MangaļsalaRīga108271.907‎ km²
LV-1011MangaļsalaRīga61270.845‎ km²
LV-1012MangaļsalaRīga79421.318‎ km²
LV-1013MangaļsalaRīga155632.935‎ km²
LV-1014MangaļsalaRīga42089.6‎ km²
LV-1015MangaļsalaRīga214119.8‎ km²
LV-1016MangaļsalaRīga2993531‎ km²
LV-1019MangaļsalaRīga108442.113‎ km²
LV-1021MangaļsalaRīga173236.3‎ km²
LV-1023MangaļsalaRīga265617.1‎ km²
LV-1024BerģiRīga1622835.9‎ km²
LV-1026MangaļsalaRīga142643.742‎ km²
LV-1027MangaļsalaRīga
LV-1029MangaļsalaRīga1451711.3‎ km²
LV-1030MangaļsalaRīga500213.7‎ km²
LV-1034MangaļsalaRīga123867.9‎ km²
LV-1035MangaļsalaRīga170903.176‎ km²
LV-1038MangaļsalaRīga
LV-1039MangaļsalaRīga121411.93‎ km²
LV-1044MangaļsalaRīga
LV-1045MangaļsalaRīga184273.591‎ km²
LV-1046MangaļsalaRīga200875.1‎ km²
LV-1048MangaļsalaRīga154544.523‎ km²
LV-1050MangaļsalaRīga181133.586‎ km²
LV-1053MangaļsalaRīga31182.632‎ km²
LV-1055MangaļsalaRīga121634.685‎ km²
LV-1057MangaļsalaRīga199606.6‎ km²
LV-1058MangaļsalaRīga176709.8‎ km²
LV-1063MangaļsalaRīga2631616.2‎ km²
LV-1064MangaļsalaRīga46495.4‎ km²
LV-1067MangaļsalaRīga2034917.4‎ km²
LV-1069MangaļsalaRīga37511.863‎ km²
LV-1073MangaļsalaRīga296956.3‎ km²
LV-1076Ķekavas Novads42362.817‎ km²
LV-1079MangaļsalaRīga96629‎ km²
LV-1082MangaļsalaRīga142253.047‎ km²
LV-1083MangaļsalaRīga66692.042‎ km²
LV-1084MangaļsalaRīga137954.076‎ km²
LV-2008یورمالایورمالا537415.4‎ km²
LV-2010یورمالایورمالا1061724‎ km²
LV-2011Asariیورمالا1219147.2‎ km²
صفحه 1بعدی

لتونی

لتونی (که لاتویا و لِتلَند هم نامیده شده)، کشوری است در شمال اروپا که کشور میانی در بین سه کشور حوزه بالتیک به‌شمار می‌آید. اکثر دیگر کشورهای اروپایی، نام این کشور نیز در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسوی یعنی Lettonie گرفته شده‌است. در زبان لتونیای..  ︎  لتونی صفحه ویکی پدیا