(4179) کد پستی در قزاقستان

مشاهده لیست کد پستی در قزاقستان
منطقه زمانیوقت قزاقستان (آلماتی)
منطقه22,400‎ km²
جمعيت15.3 میلیون
تراکم جمعیت684.8 / km²
کد پستی010000, 010001, 010002 (4176 بیشتر)
کد تلفن700, 701, 702 (37 بیشتر)
کسب و کارها در قزاقستان80326
شهرها35
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
010000 - 020000, 121800 - 121812, 700101 - 700147آستانه (قزاقستان)83
020001 - 790715استان قراغندی3964
030000 - 030002, 030006 - 030008استان آق‌تپه9
050000 - 050063آلماتی46
060000 - 060011استان آتیراو7
070000 - 070004استان قزاقستان شرقی10
120014 - 120016استان قیزیل‌اوردا4
140000 - 140100, 141200 - 141202استان پاولودار13
160009 - 160012استان قزاقستان جنوبی8

(4179) کد پستی در قزاقستان

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
010000آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010001آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010002آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010003آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010004آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010005آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010006آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010007آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010008آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010009آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010010آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010011آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010012آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010013آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010014آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010015آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010016آستانه (قزاقستان)
010017آستانه (قزاقستان)
010019آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010029آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010030آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010031آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
010032آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
019900آستانه (قزاقستان)آستانه (قزاقستان)345604
020000آستانه (قزاقستان)
020001استان قراغندی
020002استان قراغندی
020003استان قراغندی
020004استان قراغندی
020005استان قراغندی
020006استان قراغندی
020007استان قراغندی
020008استان قراغندی
020009استان قراغندی
020010استان قراغندی
020011استان قراغندی
020100آق‌کولاستان آق‌مولا2605
020101استان قراغندی
020102استان قراغندی
020103استان قراغندی
020104استان قراغندی
020105استان قراغندی
020106استان قراغندی
020107استان قراغندی
020108استان قراغندی
020109استان قراغندی
020110استان قراغندی
020111استان قراغندی
020112استان قراغندی
020113استان قراغندی
صفحه 1بعدی

قزاقستان

(به قزاقی: Қазақстан، به روسی: Казахстан) کشوری است در آسیای میانه. پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب که بزرگ‌ترین شهر کشور است به آستانه در شمال منتقل شد. قزاقستان ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، زبان‌های رسمی آن قزاقی و روسی و واحد پول آن تِنگه است...  ︎  قزاقستان صفحه ویکی پدیا