(1124) کد پستی در قبرس

مشاهده لیست کد پستی در قبرس
منطقه زمانیوقت شرق اروپا
منطقه951‎ km²
جمعيت1.1 میلیون
تراکم جمعیت1159 / km²
کد پستی0392, 1010, 1011 (1121 بیشتر)
کد تلفن22, 23, 24 (6 بیشتر)
کسب و کارها در قبرس70423
شهرها534
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
0392 - 2965ناحیه نیکوزیا400
3010 - 4879ناحیه لیماسول259
5000 - 5876ناحیه فاماگوستا104
6010 - 7743ناحیه لارناکا118
8010 - 8884ناحیه پافوس177
9200 - 9639ناحیه گیرنه36

(1124) کد پستی در قبرس

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
0392اورتاکوی نیکوزیاناحیه نیکوزیا
1010نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1011نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1015نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1016نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1017نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1020نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1021نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1022نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1025نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1026نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1027نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1028نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1035نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1036نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1037نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1040نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1041نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1042نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1045نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1046نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1047نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1048نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1049نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1055نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1056نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1057نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1060نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1061نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1065نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1066نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1070نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1071نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1075نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1076نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1077نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1080نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1081نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1082نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1085نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1086نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1087نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1090نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1095نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1096نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1097نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1100نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1101نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1102نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
1105نیکوزیاناحیه نیکوزیا200452
صفحه 1بعدی

قبرس

قِبرِس کشوری جزیره‌ای است، در شرق دریای مدیترانه که پایتخت آن نیکوزیا است. این کشور به دو بخش قبرس شمالی (بخش ترک‌نشین) و بخش یونانی‌نشین تقسیم می‌شود که در آن هردو زبان ترکی و یونانی رسمی هستند. یونانی‌ها ارتودوکس و ترک‌های قبرس مسلمان هستند. قبرس بعد از ج..  ︎  قبرس صفحه ویکی پدیا