(3773) کد پستی در فنلاند

مشاهده لیست کد پستی در فنلاند
منطقه زمانیوقت شرق اروپا
منطقه33,824‎ km²
جمعيت5.2 میلیون
تراکم جمعیت155.0 / km²
کد پستی00002, 00014, 00099 (3770 بیشتر)
کد تلفن13, 14, 15 (14 بیشتر)
کسب و کارها در فنلاند708050
شهرها585
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
00014 - 13000اوسیما487
11100 - 14870تاواستیای اصلی70
15100 - 19770پی‌ینه تاواستیا84
20002 - 25960فنلاند اصلی193
26100 - 26820, 27220 - 29901ساتاکونتا100
33002 - 39880پیرکانما209
40014 - 44910فنلاند مرکزی108
45100 - 49930کیمنلاکسو87
50100 - 52980, 57100 - 58940ساوونیای جنوبی113
53100 - 56801کارلیای جنوبی69
65100 - 68970اوستروبوتنیا97
67100 - 68550, 69210 - 69951اوستروبوتنیای مرکزی46
70000 - 74701, 78200 - 79520ساوونیای شمالی143
80100 - 83985کارلیای شمالی112
84100 - 86900, 90000 - 95110اوستروبوتنیای شمالی190
87100 - 89800کاینو66
94100 - 99990لاپلند (فنلاند)205

نقشه تعاملی

(3773) کد پستی در فنلاند

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
00002
00014Pähkinärinneاوسیما
00099Vallilaاوسیما
00100Vallilaاوسیما166073.321‎ km²
00101Vallilaاوسیما
00102Vallilaاوسیما
00104Vallilaاوسیما
00108Vallilaاوسیما
00120Vallilaاوسیما35780.431‎ km²
00121پوریساتاکونتا
00130Vallilaاوسیما33710.429‎ km²
00131پوریساتاکونتا
00140Vallilaاوسیما35910.721‎ km²
00141Vallilaاوسیما
00150Vallilaاوسیما
00151پوریساتاکونتا
00153Vallilaاوسیما
00160Vallilaاوسیما32830.574‎ km²
00161Vallilaاوسیما
00170Vallilaاوسیما42870.729‎ km²
00171
00180Vallilaاوسیما106401.738‎ km²
00181
00190Vallilaاوسیما80584.063‎ km²
00200Vallilaاوسیما114264.663‎ km²
00201
00210Vallilaاوسیما56601.501‎ km²
00211
00220Vallilaاوسیما59270.962‎ km²
00230Vallilaاوسیما11330.172‎ km²
00231Vallilaاوسیما
00240Vallilaاوسیما143762.353‎ km²
00241Vallilaاوسیما
00250Vallilaاوسیما116014.717‎ km²
00251
00260Vallilaاوسیما38860.906‎ km²
00270Vallilaاوسیما52610.865‎ km²
00271
00280Vallilaاوسیما32480.787‎ km²
00281Vallilaاوسیما
00290Vallilaاوسیما17270.269‎ km²
00300Vallilaاوسیما38180.851‎ km²
00301Vallilaاوسیما
00310Vallilaاوسیما16920.658‎ km²
00320Vallilaاوسیما93851.943‎ km²
00321Vallilaاوسیما
00330Vallilaاوسیما65302.887‎ km²
00331Vallilaاوسیما
00340Vallilaاوسیما13914.275‎ km²
00341Vallilaاوسیما
صفحه 1بعدی

فنلاند

فنلاند کشوری است در منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا. این کشور ۵٫۴ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن هلسینکی است. حدود یک میلیون نفر از جمعیت کشور در منطقه کلان‌شهری هلسینکی زندگی می‌کنند. پول این کشور یورو است. زبان فنلاندی و سوئدی در این کشور رسمیت دارند...  ︎  فنلاند صفحه ویکی پدیا