(124405) کد پستی در سنگاپور

مشاهده لیست کد پستی در سنگاپور
منطقه زمانیوقت سنگاپور
منطقه719.1‎ km²
جمعيت4.7 میلیون
تراکم جمعیت6537 / km²
کد پستی01, 02, 03 (79 بیشتر)
کد پستی124405
کد تلفن1800, 1900, 3 (12 بیشتر)
کسب و کارها در سنگاپور408670
شهرها2

(82) کد پستی در سنگاپور

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
01سنگاپور3547809
02سنگاپور3547809
03سنگاپور3547809
04سنگاپور3547809
05سنگاپور3547809
06سنگاپور3547809
07سنگاپور3547809
08سنگاپور3547809
09سنگاپور3547809
10سنگاپور3547809
11سنگاپور3547809
12سنگاپور3547809
13سنگاپور3547809
14سنگاپور3547809
15سنگاپور3547809
16سنگاپور3547809
17سنگاپور3547809
18سنگاپور3547809
19سنگاپور3547809
20سنگاپور3547809
21سنگاپور3547809
22سنگاپور3547809
23سنگاپور3547809
24سنگاپور3547809
25سنگاپور3547809
26سنگاپور3547809
27سنگاپور3547809
28سنگاپور3547809
29سنگاپور3547809
30سنگاپور3547809
31سنگاپور3547809
32سنگاپور3547809
33سنگاپور3547809
34سنگاپور3547809
35سنگاپور3547809
36سنگاپور3547809
37سنگاپور3547809
38سنگاپور3547809
39سنگاپور3547809
40سنگاپور3547809
41سنگاپور3547809
42سنگاپور3547809
43سنگاپور3547809
44سنگاپور3547809
45سنگاپور3547809
46سنگاپور3547809
47سنگاپور3547809
48سنگاپور3547809
49سنگاپور3547809
50سنگاپور3547809
51سنگاپور3547809
52سنگاپور3547809
53سنگاپور3547809
54سنگاپور3547809
55سنگاپور3547809
56سنگاپور3547809
57سنگاپور3547809
58سنگاپور3547809
59سنگاپور3547809
60سنگاپور3547809
61سنگاپور3547809
62سنگاپور3547809
63سنگاپور3547809
64سنگاپور3547809
65سنگاپور3547809
66سنگاپور3547809
67سنگاپور3547809
68سنگاپور3547809
69سنگاپور3547809
70سنگاپور3547809
71سنگاپور3547809
72سنگاپور3547809
73سنگاپور3547809
75سنگاپور3547809
76سنگاپور3547809
77سنگاپور3547809
78سنگاپور3547809
79سنگاپور3547809
80سنگاپور3547809
81سنگاپور3547809
82سنگاپور3547809
91سنگاپور3547809

سنگاپور

سَنگاپور کشوری در جنوب شرقی آسیا بوده که پایتخت آن شهر سنگاپور است. سنگاپور در جنوب شبه جزیره مالایا واقع شده و کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا است. در شمال خط استوا قرار دارد. کشوری ثروتمند و مدرن است. مالزی و اندونزی تنها همسایه‌های سنگاپورند. پیش از حضور کش..  ︎  سنگاپور صفحه ویکی پدیا