(1920) کد پستی در سری‌لانکا

مشاهده لیست کد پستی در سری‌لانکا
منطقه زمانیوقت سری‌لانکا
منطقه6,510‎ km²
جمعيت21.5 میلیون
تراکم جمعیت3304 / km²
کد پستی00000, 00094, 00100 (1917 بیشتر)
کد تلفن11, 21, 23 (32 بیشتر)
کسب و کارها در سری‌لانکا141761
شهرها335

(1920) کد پستی در سری‌لانکا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
00000کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
00094
00100Fortاستان غربی، سری‌لانکا
00200Slave Islandاستان غربی، سری‌لانکا
00300Kollupitiyaاستان غربی، سری‌لانکا
00400Bambalapitiyaاستان غربی، سری‌لانکا
00500Havelock Townاستان غربی، سری‌لانکا
00600Wellawattaاستان غربی، سری‌لانکا
00700کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
00800Borellaاستان غربی، سری‌لانکا
00900کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
01000کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
01100کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
01200کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
01300Kotahenaاستان غربی، سری‌لانکا
01400کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
01500Mutwalاستان غربی، سری‌لانکا
10100سری جایاواردنپورا کوتهاستان غربی، سری‌لانکا115826
10107سری جایاواردنپورا کوتهاستان غربی، سری‌لانکا115826
10115Malambeاستان غربی، سری‌لانکا
10116Talawatugodaاستان غربی، سری‌لانکا
10118Hokandara Northاستان غربی، سری‌لانکا
10120Battaramulla Southاستان غربی، سری‌لانکا75633
10150
10200Homagamaاستان غربی، سری‌لانکا34664
10202کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10204
10206Homagamaاستان غربی، سری‌لانکا34664
10208کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10230Pannipitiyaاستان غربی، سری‌لانکا
10232کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10250Nugegodaاستان غربی، سری‌لانکا
10280Maharagamaاستان غربی، سری‌لانکا66576
10290Boralesgamuwa Southاستان غربی، سری‌لانکا
10300Piliyandalaاستان غربی، سری‌لانکا
10302کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10304کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10306کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10320
10350Dehiwalaاستان غربی، سری‌لانکا
10370Mount Laviniaاستان غربی، سری‌لانکا219827
10390
10400Moratuwaاستان غربی، سری‌لانکا185031
10500
10502کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10504
10508کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10511کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10513کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
10522کلمبواستان غربی، سری‌لانکا648034
صفحه 1بعدی

سری‌لانکا

دموکراتیک سوسیالیستی سری لانکا جزیره‌ای است واقع در جنوب آسیا، اقیانوس هند و جنوب کشور هند. قدیمی آن سیلان (به فارسی قدیم سَراَندیب یا سَرَندیب) بود. پایتخت سیاسی آن سری جایاواردنپورا کوته و پایتخت تجاری‌اش شهر کلمبو است. پیش از سال ۱۹۷۲ به این کشور سیلان م..  ︎  سری‌لانکا صفحه ویکی پدیا