روسیه
روسیه 
کدهای پستی جهان

(44105) کد پستی در روسیه

مشاهده لیست کد پستی در روسیه
منطقه زمانیوقت کراسنویارسک
جمعيت140.7 میلیون
کد پستی000000, 100000, 101000 (44102 بیشتر)
کد تلفن301, 302, 341 (99 بیشتر)
کسب و کارها در روسیه2954155
شهرها4721
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
100000 - 162817مسکو1667
101194 - 161327استان مسکو1710
150000 - 164271استان یاروسلاول504
152990 - 155938استان ایوانوف357
156000 - 162927استان کوستروما400
160000 - 165683استان ولوگدا653
163000 - 166709استان آرخانگلسک579
166000 - 166750ناحیه خودگردان ننتسیا30
166747 - 169945جمهوری کومی381
170000 - 182832استان تور890
173000 - 182659استان نووگورود427
180000 - 180025, 182037 - 182115استان پسکوف84
183000 - 184716استان مورمانسک180
185000 - 186989جمهوری کارلیا287
187000 - 198325استان لنینگراد580
190000 - 199406سن پترزبورگ326
214000 - 216790استان اسمولنسک495
236000 - 238758استان کالینینگراد232
241000 - 249851استان بریانسک615
248000 - 301152استان کالوگا485
300000 - 346174استان تولا483
302000 - 309738استان اریول404
303980 - 309879استان کورسک573
308000 - 309999استان بیلگاراد525
344000 - 412356استان روستوف1174
350000 - 385793سرزمین کراسنودار1174
355000 - 385791سرزمین استاوروپول678
358000 - 359469قالموقستان163
360000 - 361823کاباردینو-بالکاریا182
362000 - 363760اوستیای شمالی-آلانیا191
364000 - 368114چچن273
367000 - 368998داغستان546
369000 - 369970قره‌چای و چرکس155
385000 - 385899آدیغیه109
386000 - 386899Respublika Ingushetiya51
390000 - 393027استان ریازان646
392000 - 442705استان تامبوف717
394000 - 413084استان ورونژ1007
398000 - 399949استان لیپتسک594
400000 - 416240استان ولگوگراد926
410000 - 413965استان ساراتوف1071
414000 - 416550استان آستراخان263
420000 - 617878تاتارستان1120
424000 - 425595ماری ال256
426000 - 429077اودمورتیا488
428000 - 429965چواشستان403
430000 - 433245موردوویا428
432000 - 433992استان اولیانوفسک576
440000 - 442965استان پنزا697
443000 - 452065استان سامارا792
450000 - 462137باشقیرستان1247
454000 - 462868استان چلیابینسک781
460000 - 600980استان اورنبورگ909
600000 - 603899استان ولادیمیر457
603000 - 612720استان نیژنی نووگورود1045
610000 - 613990استان کیروف807
614000 - 623132سرزمین پرم756
620000 - 628532استان سوردلوفسک959
625000 - 627769استان تیومن477
628000 - 628950خانتی-مانسی244
629000 - 629966یامالو-ننتس98
630000 - 636756استان نووسیبیرسک874
634000 - 636955استان تومسک324
640000 - 644514استان کورگان510
644000 - 646992استان اومسک634
649000 - 649792جمهوری آلتایی111
650000 - 654261استان کمروو617
655000 - 655966خاکاسیا143
656000 - 665112سرزمین آلتایی1018
660000 - 668513سرزمین کراسنویارسک819
664000 - 673053استان ایرکوتسک763
667000 - 668551تووا124
670000 - 673056بوریاتیا271
672000 - 674698سرزمین زابایکالسکی429
675000 - 676999استان آمور386
677001 - 678000, 678170 - 678997جمهوری یاقوتستان184
679000 - 679950استان خودگردان یهودی86
680000 - 682992سرزمین خاباروفسک303
683010 - 684500سرزمین کامچاتکا46
685000 - 686442استان ماگادان58
690000 - 694225سرزمین پریمورسکی551
693000 - 694923استان ساخالین141

(44105) کد پستی در روسیه

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
000000استان ریازان
100000مسکومسکو10381222
101000مسکومسکو10381222
101001مسکومسکو10381222
101100مسکومسکو10381222
101194مسکومسکو10381222
101300مسکومسکو10381222
101509مسکومسکو10381222
101700مسکومسکو10381222
101701مسکومسکو10381222
101702مسکومسکو10381222
101703مسکومسکو10381222
101704مسکومسکو10381222
101731مسکومسکو10381222
101732مسکومسکو10381222
101733مسکومسکو10381222
101734مسکومسکو10381222
101749مسکومسکو10381222
101750مسکومسکو10381222
101751مسکومسکو10381222
101752مسکومسکو10381222
101753مسکومسکو10381222
101754مسکومسکو10381222
101755مسکومسکو10381222
101756مسکومسکو10381222
101757مسکومسکو10381222
101760مسکومسکو10381222
101761مسکومسکو10381222
101762مسکومسکو10381222
101763مسکومسکو10381222
101764مسکومسکو10381222
101765مسکومسکو10381222
101767مسکومسکو10381222
101768مسکومسکو10381222
101769مسکومسکو10381222
101770مسکومسکو10381222
101772مسکومسکو10381222
101773مسکومسکو10381222
101774مسکومسکو10381222
101775مسکومسکو10381222
101776مسکومسکو10381222
101777مسکومسکو10381222
101778مسکومسکو10381222
101779مسکومسکو10381222
101780مسکومسکو10381222
101781مسکومسکو10381222
101782مسکومسکو10381222
101783مسکومسکو10381222
101784مسکومسکو10381222
101785مسکومسکو10381222
صفحه 1بعدی

روسیه

(به روسی: Россия، واج‌نویسی: راسیا) با نام رسمی فدراسیون روسیه (Российская Федерация، واج‌نویسی: راسیسکایا فدراتسیا) پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجم..  ︎  روسیه صفحه ویکی پدیا