منطقه زمانیوقت جمهوری آذربایجان
منطقه71.1‎ km²
جمعيت288842 (جزئیات بیشتر)
جمعیت مرد139599 (48.3%)
جمعیت زن149244 (51.7%)
سن متوسط28.2
کد پستیAZ 2000, AZ 2001, AZ 2002 (20 بیشتر)
کد تلفن22
شهرها1
کد پستیشهرتعداد کد پستی
AZ 2000 - AZ 2024گنجه22

(23) کد پستی در گنجه

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
AZ 2000گنجهگنجه313300
AZ 2001گنجهگنجه313300
AZ 2002گنجهگنجه313300
AZ 2003گنجهگنجه313300
AZ 2004گنجهگنجه313300
AZ 2005گنجهگنجه313300
AZ 2006گنجهگنجه313300
AZ 2007گنجهگنجه313300
AZ 2008گنجهگنجه313300
AZ 2009گنجهگنجه313300
AZ 2010گنجهگنجه313300
AZ 2011گنجهگنجه313300
AZ 2012گنجهگنجه313300
AZ 2013گنجهگنجه313300
AZ 2016گنجهگنجه313300
AZ 2017گنجهگنجه313300
AZ 2018گنجهگنجه313300
AZ 2019گنجهگنجه313300
AZ 2021گنجهگنجه313300
AZ 2022گنجهگنجه313300
AZ 2023گنجهگنجه313300
AZ 2024گنجهگنجه313300
AZ 2525گنجه

گنجه اطلاعات جمعیت شناختی

جمعيت288842
تراکم جمعیت4060 / km²
جمعیت مرد139599 (48.3%)
جمعیت زن149244 (51.7%)
سن متوسط28.2
سن متوسط مردان27.1
سن متوسط زنان29.2
کسب و کارها در گنجه697
جمعیت (1975)230846
جمعیت (2000)272627
تغییر جمعیتی از 1975 تا 2015 +25.1%
تغییر جمعیتی از 2000 تا 2015 +5.9%