(1614) کد پستی در جمهوری آذربایجان

مشاهده لیست کد پستی در جمهوری آذربایجان
منطقه زمانیوقت جمهوری آذربایجان
منطقه86,600‎ km²
جمعيت8.3 میلیون
تراکم جمعیت95.9 / km²
کد پستیAZ 0000, AZ 0100, AZ 0101 (1611 بیشتر)
کد تلفن12, 18, 20 (9 بیشتر)
کسب و کارها در جمهوری آذربایجان32193
شهرها710
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
AZ 0100 - AZ 0155شهرستان آب‌شوران25
AZ 0200 - AZ 0246شهرستان آقدام8
AZ 0300 - AZ 0340شهرستان آغ‌داش27
AZ 0400 - AZ 0435شهرستان آغجه‌بدی29
AZ 0500 - AZ 0533شهرستان آغ‌استفا18
AZ 0600 - AZ 0631شهرستان آغ‌سو25
AZ 0700 - AZ 0725شهرستان آستارا (جمهوری آذربایجان)20
AZ 0800 - AZ 0833شهرستان بالاکن25
AZ 0900 - AZ 0945شهرستان بردع38
AZ 1000 - AZ 1009, AZ 1100 - AZ 1170باکو67
AZ 1020 - AZ 1029, AZ 4700 - AZ 4731شهرستان نفت‌چاله34
AZ 1040 - AZ 1049, AZ 1323 - AZ 1325, AZ 4900 - AZ 4930تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان34
AZ 1200 - AZ 1236شهرستان بیلقان26
AZ 1300 - AZ 1394شهرستان بیله‌سوار (جمهوری آذربایجان)16
AZ 1500 - AZ 1534شهرستان جلیل‌آباد27
AZ 1600 - AZ 1628Dashkasan Rayon17
AZ 1700 - AZ 1721شهرستان شابران12
AZ 1801 - AZ 1812, AZ 5400 - AZ 5446شهرستان صابرآباد47
AZ 1900 - AZ 1931شهرستان فضولی22
AZ 2000 - AZ 2024گنجه23
AZ 2100 - AZ 2145شهرستان گدابیگ29
AZ 2200 - AZ 2257شهرستان گورانبوی50
AZ 2300 - AZ 2333شهرستان گوی‌چای27
AZ 2500 - AZ 2530شهرستان گوی‌گول18
AZ 2700 - AZ 2733شهرستان خاچماز26
AZ 3000 - AZ 3040ایمیشلی (شهر)28
AZ 3100 - AZ 3136شهرستان اسماعیللی27
AZ 3300 - AZ 3337شهرستان کردامیر30
AZ 3400 - AZ 3429شهرستان قاخ21
AZ 3500 - AZ 3536شهرستان قازاخ26
AZ 3600 - AZ 3638شهرستان قبه‌له30
AZ 3700 - AZ 3721Gobustan Rayon13
AZ 3800 - AZ 3840شهرستان قوسار33
AZ 4000 - AZ 4039شهرستان قوبا35
AZ 4212 - AZ 4243شهرستان لنکران25
AZ 4300 - AZ 4339شهرستان لریک27
AZ 4400 - AZ 4449ماسالی (شهر)44
AZ 4500 - AZ 4511مینگه‌چویر11
AZ 4800 - AZ 4826شهرستان اغوز17
AZ 5000 - AZ 5022سومقاییت14
AZ 5100 - AZ 5134شهرستان ساموخ28
AZ 5200 - AZ 5233سالیان (شهر)27
AZ 5300 - AZ 5316شهرستان سیاه‌زن8
AZ 5513 - AZ 5536شهرستان شکی17
AZ 5600 - AZ 5629شهرستان شماخی20
AZ 5700 - AZ 5745شهرستان شمکیر41
AZ 5900 - AZ 5931شهرستان ترتر18
AZ 6000 - AZ 6044شهرستان تووز41
AZ 6200 - AZ 6240شهرستان زاقاتالا31
AZ 6300 - AZ 6329شهرستان زردآب20
AZ 6500 - AZ 6528شهرستان یاردیملی19
AZ 6601 - AZ 6636شهرستان یولاخ18
AZ 6613 - AZ 6616, AZ 6627 - AZ 6636یئولاخ (شهر)11
AZ 6719 - AZ 7300نخجوان46
AZ 8000 - AZ 8011شهرستان خیزی3

(1614) کد پستی در جمهوری آذربایجان

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
AZ 0000حاجی زین‌العابدینسومقاییت19019
AZ 0100شهرستان آب‌شوران
AZ 0101شهرستان آب‌شوران
AZ 0102شهرستان آب‌شوران
AZ 0111Gyuzdekشهرستان آب‌شوران2462
AZ 0112Ceyranbatanشهرستان آب‌شوران5684
AZ 0113Fatmayıشهرستان آب‌شوران
AZ 0114Gyuzdekشهرستان آب‌شوران2462
AZ 0115Geokmalyشهرستان آب‌شوران
AZ 0116Masazırشهرستان آب‌شوران
AZ 0117Qobuشهرستان آب‌شوران7377
AZ 0118شهرستان آب‌شوران
AZ 0119Novxanıشهرستان آب‌شوران
AZ 0120Perekischkjulشهرستان آب‌شوران
AZ 0121Sarayشهرستان آب‌شوران10173
AZ 0122Goradilشهرستان آب‌شوران
AZ 0123Masazırشهرستان آب‌شوران
AZ 0124شهرستان آب‌شوران
AZ 0125شهرستان آب‌شوران
AZ 0127Digahشهرستان آب‌شوران3211
AZ 0128Sarayشهرستان آب‌شوران10173
AZ 0129شهرستان آب‌شوران
AZ 0130شهرستان آب‌شوران
AZ 0131Goradilشهرستان آب‌شوران
AZ 0155شهرستان آب‌شوران
AZ 0200آغدام (شهر)شهرستان آقدام39451
AZ 0216Chemenliشهرستان آقدام
AZ 0217Meshadilyarشهرستان آقدام
AZ 0227Xındırıstanشهرستان آقدام
AZ 0230شهرستان آقدام
AZ 0233Quzanlıشهرستان آقدام
AZ 0234شهرستان آقدام
AZ 0246شهرستان آقدام
AZ 0300آغ‌داش (جمهوری آذربایجان)شهرستان آغ‌داش23528
AZ 0301شهرستان آغ‌داش
AZ 0302شهرستان آغ‌داش
AZ 0311آباد، آذربایجانشهرستان آغ‌داش
AZ 0312شهرستان آغ‌داش
AZ 0313Shordekhneشهرستان آغ‌داش
AZ 0314شهرستان آغ‌داش
AZ 0315Kotanarxشهرستان آغ‌داش
AZ 0316Eymurشهرستان آغ‌داش
AZ 0318Gyuvekendشهرستان آغ‌داش
AZ 0320Kotavanشهرستان آغ‌داش
AZ 0321Kükəlشهرستان آغ‌داش
AZ 0322شهرستان آغ‌داش
AZ 0323شهرستان آغ‌داش
AZ 0324Yukhary Kolgatyشهرستان آغ‌داش
AZ 0325Lyakiشهرستان آغ‌داش
AZ 0326Mursalشهرستان آغ‌داش
صفحه 1بعدی

جمهوری آذربایجان

آذربایجان (به ترکی آذربایجانی: Azərbaycan Respublikası) بزرگترین کشور قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای شمال غربی و در کنار دریای خزر است. پایتخت آن باکو است. ایران در جنوب، ارمنستان و ترکیه در غرب، گرجستان در شمال غربی و روسیه در شمال آذربایجان قرار دارند. ه..  ︎  جمهوری آذربایجان صفحه ویکی پدیا