جزایر مارشال | کد پستی | کد تلفن

کد پستی در جزایر مارشال

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در جزایر مارشال


پرجمعیت‌ترین شهرها در جزایر مارشال


کد پستیشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
96960ماجوروماجوروجزایر مارشال25400وقت زلاند نو18:24 دوشنبهUTC+13
96970جزایر مارشالوقت زلاند نو18:24 دوشنبهUTC+13
صفحه 1