(3538) کد پستی در جرزی

مشاهده لیست کد پستی در جرزی
منطقه زمانیوقت جرزی
جمعيت90812
کد پستیJE1, JE2, JE3 (2 بیشتر)
کد پستی3538
کد تلفن1534, 7509, 7700 (3 بیشتر)
کسب و کارها در جرزی2606
شهرها5
کد پستیشهرتعداد کد پستی
JE1 - JE4Saint John’s Church3
JE1 - JE4St Brelade3
JE2 - JE4Saint Aubin2

(5) کد پستی در جرزی

کد پستیشهرجمعیت شهر
JE1
JE2
JE3
JE4
JE5

جرزی

یکی از مستعمره‌های بریتانیاست که در نزدیکی ساحل نرماندی فرانسه قرار دارد. جرزی در دریای مانش واقع شده است و وسعت آن ۱۱۶ کیلومتر مربع می باشد.  ︎  جرزی صفحه ویکی پدیا