(978) کد پستی در تونس

مشاهده لیست کد پستی در تونس
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه163,610‎ km²
جمعيت10.6 میلیون
تراکم جمعیت64.7 / km²
کد پستی1000, 1001, 1002 (975 بیشتر)
کد تلفن2, 4, 5 (11 بیشتر)
کسب و کارها در تونس68429
شهرها176
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
1000 - 1135, 2000 - 2099استان تونس79
1100 - 1194استان زغوان19
1124 - 1133, 7000 - 7093استان بنزرت49
1200 - 1293استان قصرین46
2042 - 2044, 2072 - 2074استان بن عروس15
2080 - 2083استان اریانه6
2100 - 2196استان قفصه38
2200 - 2263استان توزر17
3000 - 3099استان صفاقس82
3100 - 3196استان قیروان49
3200 - 3286استان تطاوین34
4000 - 4099استان سوسه46
4100 - 4199استان مدنین64
4200 - 4294استان قبلی33
5000 - 5099استان منستیر53
5100 - 5199استان مهدیه43
6000 - 6099استان قابس49
6100 - 6180استان سلیانه29
7100 - 7194استان کاف26
8000 - 8099استان نابل60
8100 - 8196استان جندوبه38
9000 - 9084استان باجه31
9100 - 9183استان سیدی بوزید39

(978) کد پستی در تونس

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
1000تونس (شهر)استان تونس693210
1001تونس (شهر)استان تونس693210
1002تونس (شهر)استان تونس693210
1003تونس (شهر)استان تونس693210
1004استان تونس
1005استان تونس
1006تونس (شهر)استان تونس693210
1007استان تونس
1008تونس (شهر)استان تونس693210
1009استان تونس
1013تونس (شهر)استان تونس693210
1019استان منوبه
1027استان تونس
1029Bab Saadounاستان تونس
1046استان تونس
1053تونس (شهر)استان تونس693210
1054کارتاژاستان تونس15922
1057Gamartاستان تونس
1059استان منوبه
1064استان تونس
1067حلق الوادیاستان تونس79795
1068استان تونس
1069استان تونس
1073استان تونس
1074استان تونس
1075استان تونس
1080استان تونس
1082تونس (شهر)استان تونس693210
1089استان بنزرت
1091تونس (شهر)استان تونس693210
1095
1100زغواناستان زغوان16911
1110La Mornaghiaاستان تونس
1111Cheylusاستان زغوان
1112استان زغوان
1113استان زغوان
1114El Battanاستان منوبه6047
1115استان زغوان
1116La Mornaghiaاستان تونس
1121زغواناستان زغوان16911
1122Zriba-Villageاستان نابل
1123استان زغوان
1124Jedeïdaاستان بنزرت
1125رادساستان تونس44298
1130Tebourbaاستان بنزرت
1131استان زغوان
1132زغواناستان زغوان16911
1133Tebourbaاستان بنزرت
1134استان منوبه
1135Fouchanaاستان تونس
صفحه 1بعدی

تونس

ِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است.   ︎  تونس صفحه ویکی پدیا