کد پستی 244, تایوان - نقشه

اطلاعات جزیي
منطقه:53.7 کیلومتر مربع
جمعيت:70455
سن متوسط:35.1
محلات نزدیک:Dà'ān Qū, Zhōngzhèng Qū, 南勢, 太平嶺, 後湖, 新寮, 林口, 湖子, 菁埔, 頭湖
منطقه زمانی:وقت عادی تایپه
زمان محلی:Wednesday 11:46
طول و عرض جغرافیایی:25.1001922782589° / 121.352708213062°
مربوط کد پستی:241242243247248249

244 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 244  - تایوان

بیشتر
244 - تایوان

نزدیک تایوان

مربوط کد پستی


تایوان کد پستی