کد پستی 232, تایوان - نقشه

Pinglin

Pinglin District (a.k.a. Ping-Lin, Chinese: 坪林區; pinyin: Pínglín Qū; Pe̍h-ōe-jī: Phiâⁿ-lîm-khu) is a rural district of southeastern New Taipei City, Taiwan. It is the third-largest district of New Taipei City and it is located in the mountain area co..    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
منطقه:168.3 کیلومتر مربع
جمعيت:3019
سن متوسط:35.1
شهر:Pinglin
محلات نزدیک:Dà'ān Qū, Nèihú Qū, Shìlín Qū, Zhōngshān Qū, 水柳腳
منطقه زمانی:وقت عادی تایپه
زمان محلی:Wednesday 12:21
طول و عرض جغرافیایی:24.9110729368929° / 121.724233260739°
مربوط کد پستی:231233234235236237

232 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 232  - Pinglin

بیشتر
232 - Pinglin

نزدیک Pinglin


مشاهده همه شهرها در تایپه

مربوط کد پستی


تایوان کد پستی