(705) کد پستی در بوسنی و هرزگوین

مشاهده لیست کد پستی در بوسنی و هرزگوین
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه5,197‎ km²
جمعيت4.6 میلیون
تراکم جمعیت883.2 / km²
کد پستی70000, 70101, 70202 (702 بیشتر)
کد تلفن30, 31, 32 (22 بیشتر)
کسب و کارها در بوسنی و هرزگوین30829
شهرها189
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
70000 - 88446فدراسیون بوسنی و هرزگوین366
73240 - 89249جمهوری صرب بوسنی230
76000 - 76216Brčko16

نقشه تعاملی

(705) کد پستی در بوسنی و هرزگوین

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
70000Jajceفدراسیون بوسنی و هرزگوین
70101Jajceفدراسیون بوسنی و هرزگوین20235122.6‎ km²
70202Jajceفدراسیون بوسنی و هرزگوین1487111.3‎ km²
70204Jajceفدراسیون بوسنی و هرزگوین596385.2‎ km²
70206Jezeroجمهوری صرب بوسنی163868.9‎ km²
70210Dobratićiفدراسیون بوسنی و هرزگوین177168.7‎ km²
70220Donji Vakufفدراسیون بوسنی و هرزگوین1211378.6‎ km²
70223Donji Vakufفدراسیون بوسنی و هرزگوین2366120‎ km²
70224Donji Vakufفدراسیون بوسنی و هرزگوین29961.6‎ km²
70225Donji Vakufفدراسیون بوسنی و هرزگوین43956.9‎ km²
70230بوگوینوفدراسیون بوسنی و هرزگوین30425142.3‎ km²
70233بوگوینوفدراسیون بوسنی و هرزگوین181780.8‎ km²
70234Veselaفدراسیون بوسنی و هرزگوین
70235بوگوینوفدراسیون بوسنی و هرزگوین93958.2‎ km²
70237بوگوینوفدراسیون بوسنی و هرزگوین124377.1‎ km²
70240Gornji Vakufفدراسیون بوسنی و هرزگوین16133162.1‎ km²
70243Gornji Vakufفدراسیون بوسنی و هرزگوین342158.6‎ km²
70246Gornji Vakufفدراسیون بوسنی و هرزگوین2149135.2‎ km²
70247Gornji Vakufفدراسیون بوسنی و هرزگوین90059.6‎ km²
70260Mrkonjić Gradجمهوری صرب بوسنی15679305.8‎ km²
70262Mrkonjić Gradجمهوری صرب بوسنی393.6‎ km²
70266Mrkonjić Gradجمهوری صرب بوسنی1779160.2‎ km²
70267Šipovoجمهوری صرب بوسنی47309.2‎ km²
70270Šipovoجمهوری صرب بوسنی10277161.8‎ km²
70273Šipovoجمهوری صرب بوسنی582124.4‎ km²
70275Šipovoجمهوری صرب بوسنی25120.8‎ km²
71000سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین283974155.8‎ km²
71101سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71103سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71104سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71106سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71107سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71108سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71120سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71122سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71123سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین30631.713‎ km²
71124سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین64741.075‎ km²
71125سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71126826915.7‎ km²
71140سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71141سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71142سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
7114421453.3‎ km²
71160سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71161سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71162سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71163سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71166سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71167سارایووفدراسیون بوسنی و هرزگوین
71210Ilidžaفدراسیون بوسنی و هرزگوین5296622.2‎ km²
صفحه 1بعدی

بوسنی و هرزگوین

و هرزگوین (به بوسنیایی (خط لاتین): Bosna i Hercegovina، به صربی (خط سیریلیک): Босна и Херцеговина) کشوری است در جنوب شرقی اروپا. پایتخت آن سارایوو است.   ︎  بوسنی و هرزگوین صفحه ویکی پدیا