(2607823) کد پستی در بریتانیا

مشاهده لیست کد پستی در بریتانیا
منطقه زمانیوقت بریتانیا
منطقه242,495‎ km²
جمعيت62.3 میلیون
تراکم جمعیت257.1 / km²
کد پستیAB1, AB10, AB11 (3095 بیشتر)
کد پستی2607823
کد تلفن113, 114, 115 (611 بیشتر)
کسب و کارها در بریتانیا3012133
شهرها6438

نقشه تعاملی

(3098) کد پستی در بریتانیا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
AB1ابردیناسکاتلند
AB10ابردیناسکاتلند227084.634‎ km²
AB11ابردیناسکاتلند205645.3‎ km²
AB122631074.6‎ km²
AB1330528.6‎ km²
AB14Peterculterاسکاتلند467317.3‎ km²
AB15ابردیناسکاتلند3730247.6‎ km²
AB16ابردیناسکاتلند298678.3‎ km²
AB2ابردیناسکاتلند
AB2122841131.1‎ km²
AB22ابردیناسکاتلند1690310.8‎ km²
AB23ابردیناسکاتلند1132661.2‎ km²
AB24ابردیناسکاتلند352817.7‎ km²
AB25ابردیناسکاتلند177802.954‎ km²
AB3
AB307455293.3‎ km²
AB3115854539.5‎ km²
AB3212939102.1‎ km²
AB33آفورد، ابردین‌شیراسکاتلند5514285.5‎ km²
AB345613346.4‎ km²
AB3527571,007.3‎ km²
AB36Aboyneاسکاتلند510276.1‎ km²
AB37الگیناسکاتلند1568541.9‎ km²
AB384731235.6‎ km²
AB39Stonehavenاسکاتلند17610208.5‎ km²
AB4
AB4121431381.2‎ km²
AB42پیترهداسکاتلند33649360.7‎ km²
AB43Fraserburghاسکاتلند23784299.3‎ km²
AB44Macduffاسکاتلند38122.215‎ km²
AB4511150277.5‎ km²
AB5
AB5135874496.2‎ km²
AB525060153.2‎ km²
AB53Turriffاسکاتلند13191416.3‎ km²
AB5411985760.9‎ km²
AB559491373.7‎ km²
AB5613795133.9‎ km²
AB9ابردیناسکاتلند
AB99ابردیناسکاتلند
AL1سنت آلبنزانگلستان3778510.1‎ km²
AL10هاتفیلد، هرتفوردشرانگلستان3638415.6‎ km²
AL22380227.3‎ km²
AL32950869.7‎ km²
AL42766949.6‎ km²
AL5هارپندنانگلستان3140129.4‎ km²
AL61164832.1‎ km²
AL73479011.7‎ km²
AL81424711.5‎ km²
AL91161841.4‎ km²
B1بیرمنگامانگلستان81721.209‎ km²
B10بیرمنگامانگلستان262233.581‎ km²
B11بیرمنگامانگلستان443046.2‎ km²
B12بیرمنگامانگلستان225792.957‎ km²
B13بیرمنگامانگلستان398439.3‎ km²
B14بیرمنگامانگلستان448019.1‎ km²
B15بیرمنگامانگلستان200846.6‎ km²
B16بیرمنگامانگلستان233283.764‎ km²
B17بیرمنگامانگلستان277955.9‎ km²
B18بیرمنگامانگلستان178673.435‎ km²
B19بیرمنگامانگلستان202242.704‎ km²
B2بیرمنگامانگلستان13240.177‎ km²
B20بیرمنگامانگلستان363656.8‎ km²
B21بیرمنگامانگلستان285584.744‎ km²
B22بیرمنگامانگلستان
B23بیرمنگامانگلستان442618.2‎ km²
B24بیرمنگامانگلستان291658.2‎ km²
B25بیرمنگامانگلستان160483.155‎ km²
B26بیرمنگامانگلستان344859.3‎ km²
B27بیرمنگامانگلستان257714.281‎ km²
B28بیرمنگامانگلستان310626‎ km²
B29بیرمنگامانگلستان413008.3‎ km²
B3بیرمنگامانگلستان34050.537‎ km²
B30بیرمنگامانگلستان308707.7‎ km²
B31بیرمنگامانگلستان5517615‎ km²
B32بیرمنگامانگلستان3935614.9‎ km²
B33بیرمنگامانگلستان358468.4‎ km²
B34بیرمنگامانگلستان187244.292‎ km²
B35بیرمنگامانگلستان99343.845‎ km²
B36بیرمنگامانگلستان355817.7‎ km²
B373611512.3‎ km²
B38بیرمنگامانگلستان2263913.8‎ km²
B4بیرمنگامانگلستان39780.999‎ km²
B40Bickenhillانگلستان2182.246‎ km²
B42243396.5‎ km²
B43296469.9‎ km²
B44بیرمنگامانگلستان382587‎ km²
B453112421.2‎ km²
B461272761.6‎ km²
B4796409.5‎ km²
B48596831.1‎ km²
B491010579.9‎ km²
B5بیرمنگامانگلستان116023.273‎ km²
B50584220.6‎ km²
B6بیرمنگامانگلستان222376.3‎ km²
B602802153.9‎ km²
B61برومزگروانگلستان2483744.2‎ km²
B62هیلزاوونانگلستان2482325.8‎ km²
B633451410.3‎ km²
B64Cradley Heathانگلستان184835.1‎ km²
صفحه 1بعدی

بریتانیا

یا پادشاهی متحد بریتانیا با نام رسمی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (به انگلیسی: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland و به اختصار: UK) کشوری است واقع در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن. این کشور از چهار بخش تشکیل شده‌است: سه بخش..  ︎  بریتانیا صفحه ویکی پدیا