(82) کد پستی در برمودا

مشاهده لیست کد پستی در برمودا
منطقه زمانیوقت آتلانتیک
منطقه53.2‎ km²
جمعيت65365
تراکم جمعیت1228 / km²
کد پستیCR 01, CR 02, CR 03 (79 بیشتر)
کد تلفن441
کسب و کارها در برمودا2677
شهرها4
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
CR 01 - CR 04, HM 01 - HM 20همیلتون (برمودا)22
DD 01 - DD 03, GE 01 - GE CXسنت جورج، برمودا10
DV 01 - DV 08Devonshire Parish8
HM 10 - HM 12Pembroke Parish3
MA 01 - MA 06Sandys Parish8
PG 01 - PG 06Paget Parish6
SB 03 - WK 10Warwick Parish16

(82) کد پستی در برمودا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
CR 01همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
CR 02همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
CR 03همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
CR 04همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
DD 01سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
DD 02سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
DD 03سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
DD 08
DV 01Devonshire Parish
DV 02Devonshire Parish
DV 03Devonshire Parish
DV 04Devonshire Parish
DV 05Devonshire Parish
DV 06Devonshire Parish
DV 07Devonshire Parish
DV 08Devonshire Parish
FL 01
FL 02
FL 03
FL 04همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
FL 05
FL 06
FL 07
FL 08
GE 01سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
GE 02سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
GE 03سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
GE 04سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
GE 05سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
GE CXسنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
HM 01همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 02همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 03همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 04همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 05همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 06همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 07همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 08همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 09همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 10Pembroke Parish
HM 11همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 12Pembroke Parish
HM 13همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 14همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 15همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 16همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 17همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 18همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HM 19Pembroke Parish
HM 20همیلتون (برمودا)همیلتون (برمودا)902
HS 01Saint George’s Parish
HS 02سنت جورج، برموداسنت جورج، برمودا1896
MA 01SomersetSandys Parish
MA 02SomersetSandys Parish
MA 03SomersetSandys Parish
MA 04SomersetSandys Parish
MA 05SomersetSandys Parish
MA 06SomersetSandys Parish
PG 01Paget Parish
PG 02Paget Parish
PG 03Paget Parish
PG 04Paget Parish
PG 05Paget Parish
PG 06Paget Parish
SB 01SomersetSandys Parish
SB 02SomersetSandys Parish
SB 03Warwick CampWarwick Parish
SB 04Warwick CampWarwick Parish
SN 01Warwick CampWarwick Parish
SN 02Warwick CampWarwick Parish
SN 03Warwick CampWarwick Parish
SN 04Warwick CampWarwick Parish
WK 01Warwick CampWarwick Parish
WK 02Warwick CampWarwick Parish
WK 03Warwick CampWarwick Parish
WK 04Warwick CampWarwick Parish
WK 05Warwick CampWarwick Parish
WK 06Warwick CampWarwick Parish
WK 07Warwick CampWarwick Parish
WK 08Warwick CampWarwick Parish
WK 09Warwick CampWarwick Parish
WK 10Warwick CampWarwick Parish

برمودا

(با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجموعه جزایری است که جزئی از مستعمره بریتانیای کبیر به‌شمار می‌آیند و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌اند. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.   ︎  برمودا صفحه ویکی پدیا