(4851) کد پستی در ایتالیا

مشاهده لیست کد پستی در ایتالیا
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه30,138‎ km²
جمعيت60.3 میلیون
تراکم جمعیت2002 / km²
کد پستی00010, 00011, 00012 (4848 بیشتر)
کد تلفن10, 11, 121 (238 بیشتر)
کسب و کارها در ایتالیا3551604
شهرها2520
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
00010 - 04100لاتزیو220
05010 - 06135اومبریا80
07014 - 09170ساردینیا98
10010 - 18025, 28016 - 28925پیمونت389
11013 - 11029واله دائوستا10
16013 - 19139لیگوریا160
20010 - 28819لمباردی615
30010 - 32100, 35010 - 37142ونتو284
33010 - 34170فریولی ونتزیا جولیا104
38019 - 39100ترنتینو آلتو آدیجه103
40010 - 48125Emilia-Romagna292
50010 - 59100توسکانی265
60010 - 63900مارکه170
64010 - 67100ابروتزو145
70010 - 76125پولیا (ایتالیا)124
80010 - 84135کامپانیا247
86014 - 86170مولیز51
87010 - 89900کالابریا200
90010 - 98168سیسیل229

نقشه تعاملی

(4851) کد پستی در ایتالیا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
00010Villa Adrianaلاتزیو53650279.7‎ km²
00011Tiburtinaلاتزیو80811.514‎ km²
00012Guidoniaلاتزیو8253379.6‎ km²
00013Mentanaلاتزیو5530743.9‎ km²
00015مونته روتوندولاتزیو4067440.6‎ km²
00016
00017رملاتزیو231817.1‎ km²
00018Cretoneلاتزیو1264975.2‎ km²
00019Villa Adrianaلاتزیو3528763.5‎ km²
00020Rocca Canteranoلاتزیو14145379.2‎ km²
00021افیلهلاتزیو149915.1‎ km²
00022آنتیکولی کورادولاتزیو94216.1‎ km²
00023ارسولیلاتزیو166212.1‎ km²
00024Bivio San Poloلاتزیو797940.9‎ km²
00025Geranoلاتزیو122910.1‎ km²
00026رملاتزیو102217.7‎ km²
00027روویانولاتزیو13858.5‎ km²
00028Subiacoلاتزیو896963.4‎ km²
00029Roccagiovineلاتزیو375524‎ km²
00030Montelanicoلاتزیو47925244.9‎ km²
00031Colubroلاتزیو1442251.4‎ km²
00032کارپینتو رومانولاتزیو448784.5‎ km²
000331068817.8‎ km²
00034کولفرولاتزیو2139626.9‎ km²
00035الوانو رومانولاتزیو682726.2‎ km²
000362167646.9‎ km²
00037Segniلاتزیو938560.8‎ km²
00038والمونتونهلاتزیو1593241‎ km²
000391847727.5‎ km²
00040رملاتزیو88520119.4‎ km²
00041Cecchinaلاتزیو3955023.6‎ km²
00042آنتسیولاتزیو5431343.9‎ km²
00043چامپینولاتزیو3550512.9‎ km²
00044رملاتزیو2260422.9‎ km²
00045رملاتزیو2325418.5‎ km²
00046رملاتزیو1958218.2‎ km²
000472031217.8‎ km²
00048نتونولاتزیو4888273.2‎ km²
0004953400117.8‎ km²
00050رملاتزیو
00051410592.5‎ km²
00052Marina di Cerveteriلاتزیو38519134.3‎ km²
00053Aureliaلاتزیو5071974.7‎ km²
00054Maccareseلاتزیو73461211.2‎ km²
00055Marina San Nicolaلاتزیو3946526‎ km²
00057Maccareseلاتزیو
00058سانتا مارینلالاتزیو1761148.8‎ km²
00059Tolfaلاتزیو5149167.6‎ km²
00060Ponzano Romanoلاتزیو68809343.5‎ km²
00061Vigna di Valleلاتزیو2002255.1‎ km²
صفحه 1بعدی

ایتالیا

کشوری در جنوب اروپا و پایتخت آن شهر رم است. این کشور از شبه‌جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردِنی در دریای مدیترانه تشکیل شده‌است. امروزه ایتالیا کشوری توسعه‌یافته است و جزو گروه هشت به‌شمار می‌آید. پول این کشور یورو و زبان رسمی آن ایتالیایی است. جمعیت ا..  ︎  ایتالیا صفحه ویکی پدیا