کد پستی 20002

واشینگتن، دی.سی. | ایالات متحده آمریکا

، دی. سی. (به انگلیسی: Washington, D.C.) رسماً ناحیه کلمبیا (به انگلیسی: District of Columbia ‎) که عموماً بدان واشینگتن، ناحیه یا به سادگی دی. سی. پایتخت ایالات متحده آمریکا است. قانون اقامت در ۱۷۹۰ خلق یک ناحیه پایتختی در کنار رود پوتومک در ساحل شرقی کشور ر..    Wikipedia.org
20002 اطلاعات جزیي
شهر:واشینگتن، دی.سی.20002 منطقه:5.3 مایل مربع
محلات نزدیک:Capitol Hill, Capitol Hill East, Eckington, H Street Corridor, Kingman Park, Near Northeast, NoMa, Northeast Washington, Stanton Park, Trinidadمنطقه زمانی:وقت عادی شرق امریکا
زمان محلی:Thursday 9:46طول و عرض جغرافیایی:38.89° / -77.03°
کد تلفن202مربوط کد پستی:200012000320004200052000620007

20002 اطلاعات کسب و کار برای

20002 کسب و کارها در  - واشینگتن، دی.سی.

20002 - واشینگتن، دی.سی. در خدمات پستی
خدمات پستی های بیشتری را در 20002 ببینید
2.5  · $$ · در حال حاظر باز کنید
1501 Eckington Pl NE, Washington, DC 20002 · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.5  · در حال حاظر باز کنید
800 Florida Ave NE, Washington, DC 20002 · واشینگتن، دی.سی.
Logo
4.5  · در حال حاظر باز کنید
2 Massachusetts Ave NE; Washington, District of Columbia 20002 · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.0 
1563 Maryland Avenue Northeast · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.0  · در حال حاظر باز کنید
50 Massachusetts Ave NE, Washington, DC 20002 · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.5  · در حال حاظر باز کنید
50 Massachusetts Avenue Northeast · واشینگتن، دی.سی.

20002 آمار و اطلاعات جمعیت شناسی برای  - واشینگتن، دی.سی.

جمعيت:4933320002 تعداد خانواده ها در:25006
نفر در هر خانواده:2.25ارزش متوسط خانه:$123000
درآمد هر خانواده:$35313داده های سرشماری:unitedstateszipcodes.org/20002/

نزدیک واشینگتن، دی.سی.

مربوط کد پستی