کد پستی 20002

واشینگتن، دی.سی. | ایالات متحده آمریکا

، دی. سی. (به انگلیسی: Washington, D.C.) رسماً ناحیه کلمبیا (به انگلیسی: District of Columbia ‎) که عموماً بدان واشینگتن، ناحیه یا به سادگی دی. سی. پایتخت ایالات متحده آمریکا است. قانون اقامت در ۱۷۹۰ خلق یک ناحیه پایتختی در کنار رود پوتومک در ساحل شرقی کشور ر..    Wikipedia.org
20002 اطلاعات جزیي
شهر:واشینگتن، دی.سی.20002 منطقه:5.3 مایل مربع
محلات نزدیک:Capitol Hill, Capitol Hill East, Eckington, H Street Corridor, Kingman Park, Near Northeast, NoMa, Northeast Washington, Stanton Park, Trinidadمنطقه زمانی:وقت عادی شرق امریکا
زمان محلی:Monday 2:16طول و عرض جغرافیایی:38.89° / -77.03°
کد تلفن202مربوط کد پستی:200012000320004200052000620007

20002 اطلاعات کسب و کار برای

20002 کسب و کارها در  - واشینگتن، دی.سی.

20002 - واشینگتن، دی.سی. در خدمات پستی
خدمات پستی های بیشتری را در 20002 ببینید
Logo
3.5 
2 Massachusetts Ave NE; Washington, District of Columbia 20002 · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.0 
1563 Maryland Avenue Northeast, Washington · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.0 
50 Massachusetts Ave NE, Washington, DC 20002 · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.5 
50 Massachusetts Avenue Northeast, Washington · واشینگتن، دی.سی.
4.0 
1308 5th Street Northeast, Washington · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.0 
800 Florida Avenue Northeast, Washington · واشینگتن، دی.سی.

20002 آمار و اطلاعات جمعیت شناسی برای  - واشینگتن، دی.سی.

20002 تعداد خانواده ها در:25006نفر در هر خانواده:2.25
ارزش متوسط خانه:$123000درآمد هر خانواده:$35313
داده های سرشماری:unitedstateszipcodes.org/20002/

نزدیک واشینگتن، دی.سی.

مربوط کد پستی