کد پستی 20001

واشینگتن، دی.سی. | ایالات متحده آمریکا

، دی. سی. (به انگلیسی: Washington, D.C.) رسماً ناحیه کلمبیا (به انگلیسی: District of Columbia ‎) که عموماً بدان واشینگتن، ناحیه یا به سادگی دی. سی. پایتخت ایالات متحده آمریکا است. قانون اقامت در ۱۷۹۰ خلق یک ناحیه پایتختی در کنار رود پوتومک در ساحل شرقی کشور ر..    Wikipedia.org
20001 اطلاعات جزیي
شهر:واشینگتن، دی.سی.20001 منطقه:2.2 مایل مربع
محلات نزدیک:Bloomingdale, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Shaw, Truxton Circleمنطقه زمانی:وقت عادی شرق امریکا
زمان محلی:Thursday 10:02طول و عرض جغرافیایی:38.89° / -77.03°
کد تلفن202703مربوط کد پستی:200022000320004200052000620007

20001 اطلاعات کسب و کار برای

20001 کسب و کارها در  - واشینگتن، دی.سی.

20001 - واشینگتن، دی.سی. در خدمات پستی
خدمات پستی های بیشتری را در 20001 ببینید
2.5  · $$ · در حال حاظر باز کنید
650 Massachusetts Ave NW, Suite 105 · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.0  · در حال حاظر باز کنید
416 Florida Avenue Northwest · واشینگتن، دی.سی.
2.5  · $$ · در حال حاظر باز کنید
400 New Jersey Ave NW, Washington, DC 20001 · واشینگتن، دی.سی.
4.0  · $$ · در حال حاظر باز کنید
999 9th St NW, Washington, DC 20001 · واشینگتن، دی.سی.
5.0 
915 5th Street Northwest, Washington · واشینگتن، دی.سی.
(202) 378-9001
901 New York Ave NW, Washington, DC 20001 · واشینگتن، دی.سی.

20001 آمار و اطلاعات جمعیت شناسی برای  - واشینگتن، دی.سی.

جمعيت:3355020001 تعداد خانواده ها در:14079
نفر در هر خانواده:2.38ارزش متوسط خانه:$135400
درآمد هر خانواده:$25095داده های سرشماری:unitedstateszipcodes.org/20001/

نزدیک واشینگتن، دی.سی.

مربوط کد پستی