کد پستی 20001

واشینگتن، دی.سی. | ایالات متحده آمریکا

، دی. سی. (به انگلیسی: Washington, D.C.) رسماً ناحیه کلمبیا (به انگلیسی: District of Columbia ‎) که عموماً بدان واشینگتن، ناحیه یا به سادگی دی. سی. پایتخت ایالات متحده آمریکا است. قانون اقامت در ۱۷۹۰ خلق یک ناحیه پایتختی در کنار رود پوتومک در ساحل شرقی کشور ر..    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:واشینگتن، دی.سی.
20001 منطقه:2.2 مایل مربع
محلات نزدیک:Bloomingdale, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Shaw, Truxton Circle
منطقه زمانی:وقت عادی شرق امریکا
زمان محلی:Wednesday 23:52
طول و عرض جغرافیایی:38.89° / -77.03°
کد تلفن202703
مربوط کد پستی:200022000320004200052000620007

20001 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 20001  - واشینگتن، دی.سی.

20001 - واشینگتن، دی.سی. در خدمات پستی
5.0 
Washington, DC · واشینگتن، دی.سی.
logo
2.5  · $$
400 New Jersey Ave NW, Washington, DC 20001, USA · واشینگتن، دی.سی.
logo
3.0  · $$
999 9th St NW, Washington, DC 20001, USA · واشینگتن، دی.سی.
خدمات پستی های بیشتری را در 20001 ببینید

20001 آمار و اطلاعات جمعیت شناسی برای

جمعيت:3355020001 تعداد خانواده ها در:14079
نفر در هر خانواده:2.38ارزش متوسط خانه:$135400
درآمد هر خانواده:$25095داده های سرشماری:unitedstateszipcodes.org/20001/

نزدیک واشینگتن، دی.سی.


مشاهده همه شهرها در واشینگتن، دی.سی.

مربوط کد پستی


ایالات متحده آمریکا کد پستی

بوسیلۀ بخش اداری کد پستی

ایالت نیویورک
ایالت واشینگتن
آیداهو
آریزونا
آرکانزاس
بیشتر ببین