کد پستی 20001

واشینگتن، دی.سی. | ایالات متحده آمریکا

، دی. سی. (به انگلیسی: Washington, D.C.) رسماً ناحیه کلمبیا (به انگلیسی: District of Columbia ‎) که عموماً بدان واشینگتن، ناحیه یا به سادگی دی. سی. پایتخت ایالات متحده آمریکا است. قانون اقامت در ۱۷۹۰ خلق یک ناحیه پایتختی در کنار رود پوتومک در ساحل شرقی کشور ر..    Wikipedia.org
20001 اطلاعات جزیي
شهر:واشینگتن، دی.سی.20001 منطقه:2.2 مایل مربع
محلات نزدیک:Bloomingdale, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Shaw, Truxton Circleمنطقه زمانی:وقت تابستانی شرق امریکا
زمان محلی:Friday 3:49طول و عرض جغرافیایی:38.89° / -77.03°
کد تلفن202703مربوط کد پستی:200022000320004200052000620007

20001 اطلاعات کسب و کار برای

20001 کسب و کارها در  - واشینگتن، دی.سی.

20001 - واشینگتن، دی.سی. در خدمات پستی
خدمات پستی های بیشتری را در 20001 ببینید
2.5  · $$
800 K Street Northwest · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.5 
800 K Street Northwest, Washington · واشینگتن، دی.سی.
Logo
3.0 
416 Florida Avenue Northwest, Washington · واشینگتن، دی.سی.
3.0  · $$
400 New Jersey Avenue Northwest, Washington · واشینگتن، دی.سی.
5.0 
915 5th Street Northwest, Washington · واشینگتن، دی.سی.
2.0  · $$
999 9th Street Northwest, Washington · واشینگتن، دی.سی.

20001 آمار و اطلاعات جمعیت شناسی برای  - واشینگتن، دی.سی.

20001 تعداد خانواده ها در:14079نفر در هر خانواده:2.38
ارزش متوسط خانه:$135400درآمد هر خانواده:$25095
داده های سرشماری:unitedstateszipcodes.org/20001/

نزدیک واشینگتن، دی.سی.

مربوط کد پستی