(27013) کد پستی در اوکراین

مشاهده لیست کد پستی در اوکراین
منطقه زمانیوقت شرق اروپا
جمعيت45.4 میلیون
کد پستی00000, 00012, 01000 (27010 بیشتر)
کد تلفن31, 312, 3122 (656 بیشتر)
کسب و کارها در اوکراین719915
شهرها1293
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
00000 - 10010کی‌یف827
07454 - 07611استان کیف317
09854 - 13657استان ژیتومیر1958
14000 - 92654استان چرنیهیو1669
18000 - 42033استان چرکاسی735
21000 - 32721استان وینیتسیا1363
24825 - 32368استان کیرووهراد663
29000 - 32663, 48011 - 48771استان خملنیتسکی1034
33000 - 35867استان ریونه1193
36000 - 39896استان پولتاوا2005
40000 - 42850استان سومی634
43000 - 45798استان ولین1186
46000 - 48751استان ترنوپیل657
49000 - 59439استان دنیپروپتروفسک1833
54000 - 57555استان میکولائیف910
58000 - 60543استان چرنیوتسی222
61000 - 67230استان خارکف1971
65000 - 66300, 67100 - 67200, 67600 - 68831استان اودسا753
69000 - 75742استان زاپروژیا1340
72582 - 75841استان خرسون746
76000 - 82490استان ایوانو فرانکیسوک723
79000 - 82666استان لووف1621
83000 - 87663استان دونتسک973
88000 - 90647استان زاکارپیتا410
91000 - 94830استان لوهانسک587
95000 - 98690کریمه (شبه جزیره)82
99000 - 99703سواستوپول4

(27013) کد پستی در اوکراین

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
00000کی‌یف
00012کی‌یفکی‌یف2797553
01000کی‌یفکی‌یف2797553
01001کی‌یفکی‌یف2797553
01004کی‌یفکی‌یف2797553
01008کی‌یفکی‌یف2797553
01010کی‌یفکی‌یف2797553
01011کی‌یفکی‌یف2797553
01012کی‌یفکی‌یف2797553
01013کی‌یفکی‌یف2797553
01014کی‌یفکی‌یف2797553
01015کی‌یفکی‌یف2797553
01016کی‌یفکی‌یف2797553
01018کی‌یفکی‌یف2797553
01019کی‌یفکی‌یف2797553
01021کی‌یفکی‌یف2797553
01023کی‌یفکی‌یف2797553
01024کی‌یفکی‌یف2797553
01025کی‌یفکی‌یف2797553
01029کی‌یفکی‌یف2797553
01030کی‌یفکی‌یف2797553
01032کی‌یفکی‌یف2797553
01033کی‌یفکی‌یف2797553
01034کی‌یفکی‌یف2797553
01042کی‌یفکی‌یف2797553
01043کی‌یفکی‌یف2797553
01044کی‌یفکی‌یف2797553
01046کی‌یفکی‌یف2797553
01051کی‌یفکی‌یف2797553
01054کی‌یفکی‌یف2797553
01055کی‌یفکی‌یف2797553
01103کی‌یفکی‌یف2797553
01133کی‌یفکی‌یف2797553
01135کی‌یفکی‌یف2797553
01196کی‌یفکی‌یف2797553
01220کی‌یفکی‌یف2797553
01601کی‌یفکی‌یف2797553
01901کی‌یفکی‌یف2797553
02000کی‌یفکی‌یف2797553
02002کی‌یفکی‌یف2797553
02025کی‌یفکی‌یف2797553
02034کی‌یفکی‌یف2797553
02063کی‌یفکی‌یف2797553
02068کی‌یفکی‌یف2797553
02081کی‌یفکی‌یف2797553
02088کی‌یفکی‌یف2797553
02089کی‌یفکی‌یف2797553
02090کی‌یفکی‌یف2797553
02091کی‌یفکی‌یف2797553
02092کی‌یفکی‌یف2797553
صفحه 1بعدی

اوکراین

( آوا به اوکراینی: Україна، به روسی: Украина) از کشورهای اروپای شرقی است. این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم‌مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت ..  ︎  اوکراین صفحه ویکی پدیا