(9684) کد پستی در اندونزی

مشاهده لیست کد پستی در اندونزی
منطقه زمانیوقت اندونزی (ماکاسار)
منطقه10,469‎ km²
جمعيت243.0 میلیون
تراکم جمعیت23208 / km²
کد پستی00000, 08361, 10000 (9681 بیشتر)
کد تلفن21, 22, 23 (318 بیشتر)
کسب و کارها در اندونزی5747173
شهرها465
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
10000 - 15214جاکارتا284
15000 - 15850, 42111 - 42616بانتن271
15221 - 17844, 40000 - 46475جاوه غربی1140
20000 - 23100سوماترای شمالی589
23000 - 24791آچه267
25000 - 27778سوماترای غربی419
28000 - 29566ریائو197
29111 - 29193, 29400 - 29875جزایر ریائو93
30111 - 32385سوماترای جنوبی321
33111 - 33783جزایر بانگکا-بلیتونگ100
34111 - 35686لامپونگ286
36000 - 37573جامبی158
38111 - 39374بنگکولو163
50000 - 63452جاوه مرکزی1193
55000 - 55893یوگیاکارتا153
60000 - 69493جاوه شرقی1175
70111 - 74715کالیمانتان جنوبی231
73111 - 75266کالیمانتان مرکزی201
75000 - 77381کالیمانتان شرقی159
77112 - 77217کالیمانتان شمالی22
78111 - 79682کالیمانتان غربی204
80000 - 82361بالی127
82561 - 85116سوندای غربی149
85000 - 89410سوندای شرقی273
90000 - 92985سولاوسی جنوبی371
91311 - 91574سولاوسی غربی39
93111 - 93958سولاوسی جنوب شرقی135
93811 - 95999سولاوسی مرکزی246
95000 - 95997سولاوسی شمالی176
96111 - 96585گورونتالو (استان)66
97111 - 97666ملوک (استان)64
97711 - 97863ملوک شمالی47
98111 - 99974پاپوآ229
98311 - 98484, 98652 - 98664پاپوآی غربی (استان)44

(9684) کد پستی در اندونزی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
00000Karangampelجاوه غربی31234
08361بالی
10000جاکارتا
10002جاکارتا
10110جاکارتاجاکارتا8540121
10120جاکارتاجاکارتا8540121
10130جاکارتاجاکارتا8540121
10140جاکارتاجاکارتا8540121
10150جاکارتاجاکارتا8540121
10160جاکارتاجاکارتا8540121
10170جاکارتاجاکارتا8540121
10210جاکارتاجاکارتا8540121
10220جاکارتاجاکارتا8540121
10230جاکارتاجاکارتا8540121
10240جاکارتاجاکارتا8540121
10250جاکارتاجاکارتا8540121
10260جاکارتاجاکارتا8540121
10270Jakarta Pusatجاکارتا
10310جاکارتاجاکارتا8540121
10320جاکارتاجاکارتا8540121
10330جاکارتاجاکارتا8540121
10340جاکارتاجاکارتا8540121
10350جاکارتاجاکارتا8540121
10410جاکارتاجاکارتا8540121
10420جاکارتاجاکارتا8540121
10430جاکارتاجاکارتا8540121
10440جاکارتاجاکارتا8540121
10450جاکارتاجاکارتا8540121
10460جاکارتاجاکارتا8540121
10510جاکارتاجاکارتا8540121
10520جاکارتاجاکارتا8540121
10530جاکارتاجاکارتا8540121
10540جاکارتاجاکارتا8540121
10550Jakarta Pusatجاکارتا
10560جاکارتاجاکارتا8540121
10570جاکارتاجاکارتا8540121
10610جاکارتاجاکارتا8540121
10620جاکارتاجاکارتا8540121
10630جاکارتاجاکارتا8540121
10640جاکارتاجاکارتا8540121
10650جاکارتاجاکارتا8540121
10660جاکارتاجاکارتا8540121
10710جاکارتاجاکارتا8540121
10720جاکارتاجاکارتا8540121
10730جاکارتاجاکارتا8540121
10740Jakarta Pusatجاکارتا
10750جاکارتاجاکارتا8540121
11000جاکارتاجاکارتا8540121
11110جاکارتاجاکارتا8540121
11111جاکارتا
صفحه 1بعدی

اندونزی

َندونِزی یا بطور رسمی جمهوری اندونزی کشوری است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. اندونزی یک مجمع‌الجزایر متشکل از ۱۷٬۵۰۸ جزیره و ۳۳ استان است. با جمعیت ۲۳۸ میلیون نفر، چهارمین کشور پرجمعیت دنیا است. نظام سیاسی این کشور جمهوری با انتخابات مجلس و ری..  ︎  اندونزی صفحه ویکی پدیا